This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Edited in accordance with § 55 Abs. 2 RStV:

Al het TGM-gerelateerde werk dat door DRIVER+ is gemaakt en openbaar is gedeeld, wordt beschikbaar gesteld onder de volgende Creative Commons-licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal (CC BY-NC 4.0).

U wordt aangemoedigd om het werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Als u dit doet, moet u wel de oorsprong van het handboek vermelden, en een kort citaat (zie hieronder) en een link naar de originele inhoud (indien van toepassing) toevoegen. U moet aangeven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat wij instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk. U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Als u het handboek wilt citeren, gebruik dan de volgende citatiestijl: :

Fonio, C., Widera, A. (Red.) Trial Guidance Methodology-handboek. DRIVER+ (Driving Innovation in CrisisManagement
for European Resilience), Brussel, 2020.


The TGM website has been designed by GUCC grafik & film and is hosted by the ERCIS Competence Center for Crisis Management, located at the Department for Information Systems of the University of Münster (Leonardo Campus 3, 48149 Münster, Telephone: +49 251 83 - 38011). The University of Münster is a statutory body and an institution of the Land of North Rhine-Westphalia. It is represented by the Rector, Prof. Dr. Johannes Wessels.

Turnover tax identification number: DE 126118759


The website is hosted by:
University of Muenster
Department for Information Systems
Leonardo Campus
48149 Münster

Telephone: (02 51) 83 - 38011
tgmercis.de
crisismanagement.ercis.org

Dit project heeft financiering gekregen van het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten onder subsidieovereenkomst nr. 607798. De in deze presentatie beschreven informatie en opvattingen zijn die van de auteur(s) en niet per se een weerspiegeling van de officiële mening van de Europese Unie