This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Eén van de doelstellingen van DRIVER+ is de ontwikkeling van een Europese testomgeving voor het ontwikkelen van een vermogen voor crisismanagement. Deze testomgeving bestaat uit fysieke, methodologische en technische infrastructuurelementen om systematisch trials uit te voeren en oplossingen te evalueren binnen een geschikte omgeving. In het kader van het project is een 'geschikte omgeving' een testomgeving waar trials van potentiële oplossingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een gestructureerde, allesomvattende en wederzijdse leeraanpak.

De DRIVER+ trials werden uitgevoerd op vier verschillende locaties binnen Europa:

  • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej (SGSP) - in Warschau, Polen
  • Centre Euroméditerranéen de Simulation des Risques (CESIR) van Valabre - in Aix-en-Provence, Frankrijk
  • Veiligheidsregio Haaglanden - in Den Haag, Nederland
  • Erzberg-Trainingszentrum van het Oostenrijkse Rode Kruis - in Erzberg, Oostenrijk

Het is de visie van DRIVER+ om een pan-Europese arena van virtueel aangesloten faciliteiten en crisislabs (zogenaamde Centres of Expertise) te creëren waar gebruikers, oplossingsleveranciers, onderzoekers, beleidsvormers en burgers gezamenlijk en herhaaldelijk vooruitgang kunnen boeken op het gebied van nieuwe aanpakken of oplossingen voor problemen die naar voren komen. De Centres of Expertise zullen de uiteindelijke bewaarplaatsen en servicemanagers zijn van de DRIVER+ outputs. Zij zullen als primaire contactpunten op nationaal/regionaal niveau fungeren voor alle door de crisisprofessionals aangestuurde organisaties die actief zijn op het gebied van crisismanagement en rampenrisicoreductie (of een specifiek gebied daarvan) die geïnteresseerd zijn in het gebruik van een of meer DRIVER+ outputs, en hen ondersteunen bij hun capaciteitsontwikkeling en innovatiebeheer. Zij zorgen ervoor dat lokale organisaties gemakkelijk toegang hebben tot dergelijke outputs en bieden begeleiding en ondersteuning bij het gebruik ervan. De Centres of Expertise zijn te vinden en kunnen worden benaderd via een speciale groep op de website van het Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE): www.cmine.eu/topics. Dit netwerk is niet alleen bedoeld om innovatie in CM te faciliteren, maar ook om een Europese CM-cultuur en een gedeeld inzicht in CM in heel Europa te genereren.

Szkoła GłÓwna
Służby Pożarniczej

Brandweeracademie

De Brandweeracademie (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, SGSP) in Warschau, Polen, is een nationale technische universiteit voor staatsdiensten onder toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en Administratie met bijna 100 jaar geschiedenis. Deze bestaat uit twee faculteiten: Civiele veiligheidstechniek (incl. onderwerpen zoals crises en risicobeheer, civiele bescherming, planning en coördinatie bij civiele noodsituaties, interne veiligheid, CBRN, CIMIC, redding en logistiek, etc.) en Brandveiligheidstechniek (incl. onderwerpen zoals brandweer, brandweer- en reddingsoperaties, commandovoering en beheersing, incidentcommandovoering, etc.).

Naast een universiteit is SGSP ook een operationele eenheid van de Staatsbrandweer, die een eigen professionele brandweerkazerne heeft en over nationale reddingsreserves beschikt die paraat zijn om in het hele land te worden ingezet door de algemeen directeur voor civiele bescherming wanneer zich een grote ramp voordoet.

Om een zo effectief mogelijke training te kunnen bieden, beschikt SGSP niet alleen over een zeer goede IT-infrastructuur, met name gericht op didactiek en kantoorwerk, maar ook over een oefenterrein dat op verschillende manieren kan worden gebruikt (bijvoorbeeld voor USAR, waterredding, etc.).

 

Contactpersoon

Prof. Dr. Marcin M. Smolarkiewicz
Słowackiego 52/54
01-629 Warschau, Polen

+22 (0) 561 7569
marcin.smolarkiewiczprojectdriver.eu
www.sgsp.edu.pl

Entente pour de
La Forêt Méditerranée

Valabre

Valabre is een overheidsorganisatie voor de bescherming van bossen en het milieu tegen brand. Deze organisatie coördineert de brandbestrijdingsinspanningen van de 14 Zuid-Franse departementen die het zwaarst worden getroffen door bosbranden en beslaat 4 regio's: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanië, Corsica en Auvergne-Rhône-Alpes.

Eén van de afdelingen van Valabre is de gespecialiseerde opleidingsschool voor brandweerlieden (ECASC). De school maakt gebruik van verschillende pedagogische middelen. Eén daarvan is simulatie, met name in de nieuwe faciliteit Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR). CESIR is een faciliteit die speciaal is gericht op een virtuele simulatieomgeving, met een oppervlakte van 600 m² die volledig aan de behoeften van elke organisatie kan worden aangepast. De faciliteit omvat een conferentieruimte met 150 zitplaatsen en beeldschermen die op meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. Er zijn ook verschillende vergaderzalen en klaslokalen beschikbaar.

CESIR beschikt over goede simulatiecapaciteiten, waardoor deelnemers kunnen worden ondergedompeld in een virtueel scenario. Dankzij het grote aantal ruimten kunnen scenario's worden gepland met veel verschillende spelers, van spelers in het veld tot de hogere hiërarchische echelons. Deze ruimten kunnen worden aangesloten via internet en radiocommunicatie.

 

Contactpersoon

Frédérique Giroud
Domaine de Valabre
13120 Gardanne, France

+33(0) 4 42 60 86 90
frederique.giroudProjectDriver.eu
www.valabre.com

VEILIGHEIDSREGIO
HAAGLANDEN

in Den Haag, Nederland

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft als taak het vergroten van de veiligheid voor iedereen binnen de regio in en rond de stad Den Haag (405 km²). Het is een gecombineerde dienst, bestaande uit de negen gemeenten in de regio, de politie Den Haag, de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De hulpdiensten, hun gezamenlijke meldkamer en de negen gemeenten werken 24 uur per dag, zeven dagen per week samen en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid en zorg in de VRH.  

De faciliteiten van de Veiligheidsregio Haaglanden vormen ook een XVR Centre of Excellence wat betekent dat de VRH zeer ervaren is op het gebied van simulatie. De deelnemers kunnen hier in verschillende scenario's worden ondergedompeld en daarmee op de best mogelijke manier worden ondersteund. Verder biedt de organisatie een sterke IT-structuur voor het opzetten van allerlei trials en testen in een reguliere computerruimte.

 

Contactpersoon

André de Rond
Dedemsvaartweg 1
2545 AP The Hague, Netherlands

+31 (0) 6 2181 4673
andre.derondprojectdriver.eu
www.vrh.nl

Erzberg-
Trainingszentrum

Oostenrijks Rode Kruis

Het Oostenrijkse Rode Kruis (AT-ÖRK) is een non-profitorganisatie conform de wetgeving van het Rode Kruis in Oostenrijk. Het wordt geleid door de fundamentele principes van de Rode Kruisbeweging en het voert zijn humanitaire activiteiten uit met de hulp van vrijwilligers en werknemers. AT-ÖRK wil met zijn activiteiten de meest kwetsbaren in de samenleving bijstaan, zowel nationaal als internationaal. In Oostenrijk heeft AT-ÖRK een netwerk van ongeveer 57.000 vrijwilligers en 8.300 medewerkers, en op het hoofdkantoor werken ongeveer 500 medewerkers. AT-ÖRK is het Oostenrijkse lid van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging. AT-ÖRK heeft van de autoriteiten op alle niveaus (district, regionaal, nationaal) het mandaat gekregen om de bevelvoering en controle (C&C) bij medische en psychosociale noodsituaties te leiden. Op het gebied van civiele bescherming biedt AT-ÖRK de volgende - wettelijk verplichte - diensten aan het publiek in heel Oostenrijk: Medische hulpdiensten, ambulancediensten, eerstehulpdiensten, humanitaire hulp bij rampen, psychosociale ondersteuning, EHBO-opleiding voor de bevolking, paramedische opleiding. AT-ÖRK is de grootste leverancier van medische hulpdiensten in Oostenrijk. De organisatie is een zeer actieve speler op het gebied van civiele bescherming in Europa (trainingen, oefeningen, missies, commissies, uitwisseling van deskundigen, etc.) en heeft een opmerkelijke prestatielijst van projectwerk op internationaal, Europees (inclusief FP7) en nationaal niveau, als coördinerende én als deelnemende begunstigde (meer dan 50 medegefinancierde projecten binnen de afgelopen 5 jaar).

 

Contactpersoon

Camilo Palacio Ramirez
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Vienna, Austria

+43 (0) 1 5890 0137
camilo.palacioprojectdriver.eu
www.roteskreuz.at