This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Een Vogelvluchtperspectief op de TGM

drie fasen

De TGM bestaat uit drie hoofdfasen:

  • Voorbereiding 
  • Uitvoering 
  • Evaluatie

In dit handboek vindt u een gedetailleerde uitleg van de voorbereidende 6-stappenaanpak en de uitvoerings- en evaluatiefasen. Voordat u begint met lezen, is het misschien handig een overzicht te hebben van de methodologische aanpak.

 

De voorbereidingsfase bestaat uit twee taken:

Taak 1 is de zogeheten Stap Nul (S0) die aan alle trials voorafgaat. Het gaat om het identificeren en specificeren van tekortkomingen of hiaten die relevant zijn in uw context. Om het belang van S0 te benadrukken, wordt het afzonderlijk weergegeven in de rechterbalk bij de beschrijvingen van de stappen.

Taak 2 is het ontwerp van uw trial. Het ontwerp volgt een iteratieve en niet-lineaire 6-stappenaanpak. Identificeer eerst de trialdoelstellingen en formuleer vervolgens een of meer onderzoeksvragen. In de trial moet u uw vragen behandelen. Het is niet de bedoeling een ​​onderzoeksdocument uit te werken, maar om robuuste resultaten te genereren met betrekking tot de toegevoegde waarde van oplossingen die relevant zijn voor uw specifieke context. Om dit te doen, moet u een geschikt gegevensverzamelingsplan opstellen en rekening houden met evaluatieaanpakken en statistieken om tijdens uw trialperiode verzamelde gegevens te analyseren. Om de trial uit te voeren, moeten realistische scenario's worden ontwikkeld en oplossingen aan een trial worden onderworpen, zodat u kunt nagaan of ze innovatief kunnen zijn.

Zodra het trialontwerp is ontwikkeld, bent u gereed voor de uitvoeringsfase, die begint met de Trial Integration Meeting (TIM). De TIM is cruciaal om afstemming te bereiken wat betreft de perspectieven van relevante belanghebbenden die bij de trial zijn betrokken, voordat de voorzieningen worden getest op de locatie waar de trial plaatsvindt (dry run 1). De volledige repetitie van de trial wordt dry run 2 genoemd. Na dry run 2 bent u gereed om uw trial uit te voeren.  

Na het uitvoeren van uw trial kunnen de verzamelde gegevens worden geanalyseerd en verspreid. De belangrijkste evaluatieactiviteiten hebben betrekking op het controleren en analyseren van de verzamelde gegevens volgens de vooraf bepaalde evaluatieaanpakken. Wanneer de analyse is uitgevoerd, bent u gereed om de resultaten samen te bundelen, zodat u bewijs krijgt over de gevolgen van uw oplossingen en om de resultaten binnen en buiten uw gemeenschap te verspreiden.  

Als u gereed bent om aan de slag te gaan met de TGM, sla dan de pagina om en begin uw traject.