This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Het Trial Guidance Methodology (TGM)-handboek is een gezamenlijke inspanning van het volledige DRIVER+ consortium. Het DRIVER+ project (Driving Innovation in CrisisManagement for European Resilience) heeft financiering gekregen van het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten onder subsidieovereenkomst (Grant Agreement, GA) nr. #607798.

Allereerst willen we de projectfunctionaris, Guillaume Lapeyre, ons reviewteam van het Uitvoerend Agentschap Onderzoek van de EC en de DRIVER+ Adviesraad bedanken voor hun vertrouwen in de onderliggende aanpak en voortdurende verstrekking van zeer relevante en constructieve feedback en input. Daarnaast verdient de DRIVER+ interne reviewraad onze oprechte dank voor een steeds tijdige, nauwkeurige en precieze input. Hartelijk dank, Julia Zillies en Tim Stelkens-Kobsch (DLR, kwaliteitsmanagers), Marcel van Berlo (TNO, technisch coördinator), Peter Petiet en Marijn Rijken (TNO, projectmanagers), David Lund (PSCE), Marcin Smolarkiewicz (SGSP), Rob Munro (ARTTIC) en Francisco Gala (ATOS). We zijn erg blij met de belangstelling die het handboek heeft gewekt en willen bij dezen ook onze "vrijwillige recensenten" bedanken, die hun belangrijke gedachten met ons hebben gedeeld: Angela Schmitt (DLR), Anna Foks-Ryznar (SRC PAS), Edith Felix (Thales Group)en Tomasz Zwęgliński (SGSP). Daarnaast hebben we veel bemoedigende en nuttige opmerkingen van buiten het consortium ontvangen. Gezien de iteratieve ontwerpaanpak was het handboek tussen maart en september 2019 openbaar beschikbaar: Onze dank gaat uit naar iedereen die het handboek heeft gedownload, en in het bijzonder naar degenen die hun positieve en constructieve feedback met ons hebben gedeeld.

Het handboek zou niet bestaan ​​zonder de zeer waardevolle bijdragen, intense besprekingen en onvermoeibare inzet van het methodologische kernteam: Hartelijk dank aan Dirk Stolk, Kees van Dongen, Lisette de Koning van TNO; Konstanze Lechner en Alexander Scharnweber van DLR; Stine Bergersen en Bruno Oliveira Martins van PRIO; Tom de Groeve en Funda Atun van JRC, Hanneke Vreugdenhil van HKV en Nicola Rupp en Michael Middelhoff van WWU. Omdat het hele DRIVER+ Pan-European Test-bed is ingebed in de methodologische benadering willen we verder alle personen bedanken voor bijdragen in de onderdelen netwerk, hulpmiddelen en methoden: Georg Neubauer, Dennis Havlik, Drazen Ignijatovic, Gerald Lichtenegger van AIT, Cor-Jan Vermeulen en Job Verkaik van HKV, Agnese Macaluso en Niels van Wanrooij van ECORYS, Michael Löscher, Stéphanie Albiero, Andreas Seipelt, Laure Dodin, Marion Bonlieu, Myriam Ben Ammar van ARTTIC, Andrzej Adamczyk, Magdalena Karczewicz-Lamparska, Karolina Pieniowska van ITTI, Joanna Tymińska en Emil Wrzosek van SRC PAS, Thomas Obritzhauser en Ludwig Kastner van Frequentis, Frédérique Giroud en Alice Clemenceau van Valabre, Thomas Seltsam van Palacio Camilo van ARC, Marcin Smolarkiewicz en Tomasz Zwęgliński van SGSP, Andre de Rond en Regis Flohr van VRH, Steven van Campen, Maurice Sammels en Tinus Hendriks van XVR, en Erik Vullings van TNO.

Tot slot gaat onze speciale dank uit naar het interdisciplinaire en zeer toegewijde ontwerpteam dat ons verschillende perspectieven op de methodologie zelf heeft geboden. Van harte dank aan Michael Middelhoff, Nicola Rupp, Johann Rolshoven, Felix Hummel, Sebastian Henke, Niclas Rotering en Stefan Tenhagen (WWU) voor een onvergetelijk ontwerpproject, met inbegrip van alle iteratieve verbeteringen en aanpassingen. Ook hartelijk dank aan Hugo Vivier (RIKKA), Santiago Duque (Squareclouds Design), en in het bijzonder Uwe Wältring, Eske Lübbers en Fabian Holtrup (GUCC grafik & film) voor hun geweldige ideeën en zeer professionele afstemming van de ontwerpresultaten.

De tijd van de DRIVER+ kick-off in mei 2014 tot de releasedatum van de huidige editie van het handboek in februari 2020 was voor velen van ons een indrukwekkend, leerzaam en intens leer-, ervarings- en groeitraject. Schrijfsessies, ontwerpworkshops, intense besprekingen en voortdurende uitwisselingen hebben de weg vrijgemaakt voor een volgroeide versie die we graag delen, in de hoop dat dit zal leiden tot een stimulerende leeservaring.

We realiseren ons dat de reis nog maar net is begonnen: we hopen oprecht dat de lezers en toekomstige aanvragers van de TGM van hun ervaring zullen genieten en het handboek zullen opvatten als een organisch boek dat kan en moet groeien met elke afzonderlijke trial. We zijn erg dankbaar dat we nu - letterlijk - echt onderweg zijn met DRIVER+.

 

Redacteuren TGM Handboek

Chiara Fonio
Europese Commissie,

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
Adam Widera
Westfaalse Wilhelms-Universiteit, Münster, 
ERCIS Competence Center for CrisisManagement