This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

In het laatste hoofdstuk van het handboek vindt u twee pagina's met informatie over elk hulpmiddel of elke methode waarnaar in de stappenbeschrijvingen werd verwezen. Houd er rekening mee dat dit geen uitgebreide beschrijving van alle hulpmiddelen en methoden is, maar dat het in dit hoofdstuk vooral draait om de hulpmiddelen en methoden die het meest gebruikt worden binnen de

DRIVER+ testomgeving. Hoewel de meeste deelnemers mogelijk bekend zijn met een hulpmiddel zoals Microsoft Excel of de brainstormmethode, zijn het begrip en het genereren van een baseline of de toepassing van de DRIVER+ Observer Support Tool niet zo intuïtief. We erkennen dat nadere uitleg over bijvoorbeeld het uitvoeren van een goede brainstorm nuttig kan zijn, maar er bestaan al enkele openbaar toegankelijke kennisbanken op het internet die u op dat gebied goede inzichten kunnen bieden. Daarom raden we aan om op internet naar antwoorden te zoeken en de resultaten te selecteren op basis van uw behoeften. Anderzijds is het begrip en het genereren van een baseline of de toepassing van de DRIVER+ Observer Support Tool niet zo intuïtief en hebben we besloten om prioriteit te geven aan niet-intuïtieve hulpmiddelen en methoden. In veel gevallen vindt u ook interessante informatie via de DRIVER+ kennisbank die u kunt openen via de Trial Guidance Tool. Het derde hoofdstuk is er in principe om u in het kort wat meer over de bredere methodologische en technologische DRIVER+ infrastructuuromgeving te vertellen.

De volgorde van de beschreven hulpmiddelen en methoden weerspiegelt de volgorde van de ontwikkeling van een trial:

 

  1. In het begin worden vijf belangrijke methoden beschreven. Het begint met diverse manieren om het ontwerp van de baseline en innovatielijn aan te pakken, voornamelijk relevant voor de voorbereidingsfase. Daarnaast worden drie overkoepelende methoden beschreven, alledrie in verband met de Societal Impact Assesments (SIA, of de maatschappelijke effectbeoordelingen), waarbij rekening wordt gehouden met onderzoeksethiek en het algehele prestatiemetingsparadigma in DRIVER+ trials.
  2. Deze methoden worden gevolgd door zes belangrijke hulpmiddelen, die de deelnemers aan de trial ondersteuning bieden vanaf de eerste stap tot aan de evaluatie van de trial: de Trial Guidance Tool, de kennisbank, het Trial Action Plan en de Portfolio of Solutions. Het laatste hulpmiddel is tegelijk ook een methode: de Lessons Learned Library ondersteunt de trialdeelnemers bij het trekken van bredere conclusies uit de waarnemingen die tijdens de uitvoering van de trial worden geregistreerd.
  3. Ten slotte worden de Test-bed Technical Infrastructure tools omschreven, die voornamelijk relevant zijn voor de uitvoering.