This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

U wilt een oplossing vinden waarmee u de tekortkoming kunt verhelpen. En u wilt geldige gegevens hebben om uw bevindingen te ondersteunen. Daarom hebt u alle voorbereidingsstappen uitgevoerd. Nu moet u de trial uitvoeren - en ervoor zorgen dat u die gegevens vastlegt!

De eerste mijlpaal in deze fase is de Trial Integration Meeting (TIM). Voor het eerst ontmoeten crisisprofessionals, oplossingsleveranciers en mensen uit de testomgeving elkaar tijdens de TIM. De vergadering is bedoeld om afstemming te bereiken, vandaar dat het niet alleen technisch is, het is een echte Trial Integration Meeting.

Daarna zijn er twee dry runs waarin u de technische opstelling kunt testen en uw scenario kunt herhalen om het te verfijnen. Gebruik uw repetities ook om uw gegevensverzameling te testen. Dit is zelfs het belangrijkste deel. Zorg dat alle gegevens kunnen worden verzameld, via de Test-bed Technical Infrastructure, door middel van oplossingen, door waarnemingen of door de spelers op een gestructureerde manier te vragen. Als u dit niet doet, zullen alle inspanningen die in de voorbereidingsfase werden gestoken, voor niets zijn geweest.

De grote finale is de trial zelf. Tijdens deze trial moet u alle gegevens verzamelen die u nodig hebt om objectief te kunnen beslissen of een oplossing de tekortkoming kan verhelpen. Mogelijk verhelpen ze de tekortkoming slechts gedeeltelijk, mogelijk helemaal niet of misschien worden er zelfs meer dan alleen de geïdentificeerde tekortkoming mee verholpen. In ieder geval zult u in staat zijn om enig bewijs te leveren - vergeet niet om de gebeurtenis te waarderen en te vieren!