This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Wanneer men een nieuwe trial start, zijn twee soorten informatie uiterst belangrijk: Wat is uw doel en in welke omstandigheden werkt u? Het doel geeft u de beweegreden voor het project en de omstandigheden zijn de grenzen waarbinnen u kunt handelen.

In uw trial is het uw doel om een innovatieve sociaal-technische oplossing te identificeren en evalueren waarmee u een tekortkoming of hiaat in crisismanagement kunt verhelpen die u in uw dagelijkse activiteiten ervaart. De eerste stap hier is dus om die CM-tekortkomingen te identificeren! Dit moet gebeuren in nauwe relatie met de hulpverleners die deze tekortkomingen ervaren. Bijvoorbeeld: als u het alleen aan brandweerlieden van het hoogste niveau vraagt, krijgt u waarschijnlijk meer te horen over hiaten of lacunes op het gebied van incidentbeheer op hoog niveau; als u het aan politiemensen van een lager niveau vraagt, krijgt u waarschijnlijk meer te horen over tekortkomingen in het patrouilleren op straat.  

Zoals u in het voorbeeld al kunt zien, hangt elke tekortkoming af van een rol, de verantwoordelijkheden van deze rol en van de omgeving. Dit is de trialcontext. Een politieagent in de Bronx, een wijk in New York in de VS, zal duidelijk andere tekortkomingen ervaren dan een politieagent in Häger, een landbouwgemeenschap in Duitsland. Dit is niet alleen het geval qua locatie, maar nog meer qua cultuur, systemen, procedures, etc. Dus zelfs als ze dezelfde tekortkoming zouden ervaren, laten we zeggen een gebrek aan situationeel bewustzijn, zouden ze het heel anders ervaren. Een trialcontext bestaat uit alle betrokken mensen die op de een of andere manier deel uitmaken van het hiaat of de tekortkoming (binnen uw organisatie of daarbuiten). Verder bestaat een trialcontext uit apparatuur en infrastructuur. Maar ook de weersomstandigheden kunnen belangrijk zijn. En tot slot is ook de menselijke factor uiterst belangrijk.

Beschouw Stap Nul dus als de basis van uw trial en denk er goed over na door de methoden toe te passen die op de volgende pagina's worden uitgelegd.