This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Het tweede deel van de voorbereidingsfase is de 6-stappenaanpak. Na goed te hebben nagedacht over de contextualisering van de tekortkoming(en) - Stap Nul - bent u nu zover dat u kunt beginnen met het ontwerpen van uw trial.

Opnieuw is het uitgangspunt dat u met uw doel op één lijn staat met alle betrokkenen: de trialdoelstelling. Dit is een zeer belangrijke stap aangezien de trialdoelstelling(en) de weg vooruit wijst/wijzen. Op de volgende pagina's wordt hier specifieke informatie over gegeven.

Op basis hiervan zult u ook onderzoeksvragen formuleren. Het doel van het formuleren van een onderzoeksvraag is dat het de prikkel om een antwoord te vinden verhoogt, nietwaar? Bovendien maakt u door het formuleren van een of meerdere onderzoeksvragen aan iedereen duidelijk dat u niet van plan om alleen maar leuk te spelen met uw nieuwe 'speeltje' gewoon 'om uit te vinden of mensen het wel leuk vinden of niet'. Uw doel is om potentieel innovatieve oplossingen te beoordelen die een ‘gamechanger' in uw organisatie kunnen/zullen zijn.

En omdat u naar een gestructureerde beoordeling streeft die u concrete gegevens zal opleveren om te bewijzen of een nieuwe oplossing de tekortkoming zal verhelpen, moet u nadenken over die gegevens. Wat moet u precies meten? Welke Key Performance Indicator vormt uw 'gamechanger'? Welke veranderingen zorgen daadwerkelijk voor een verbetering? Al deze zaken worden vastgelegd in een gegevensverzamelingsplan.

U moet duidelijk zijn over hoe u deze gegevens verzamelt. Het is aan u om te beslissen en het te noteren in uw evaluatieaanpak. Kan het worden gemeten met behulp van de Test-bed Technical Infrastructure of kan het worden waargenomen en vastgelegd door middel van een vragenlijst?

Als u weet wat en hoe u moet meten, weet u welke specifieke situaties u moet creëren om de tekortkoming en hiaten te activeren. U bent op de hoogte van alle betrokken rollen, hun activiteiten en de uitgewisselde informatie. Op basis van deze informatie kunt u een specifiek trialscenario maken, dat zorgt dat al het benodigde "tekortkomingsgedrag" wordt geactiveerd op een manier die de toepassing van een nieuwe sociaaltechnische oplossing en gerelateerde meting mogelijk maakt.

En tenslotte weet u precies wat u nodig hebt - en bent u in staat om een trialoplossing te kiezen, waarmee u niet alleen de tekortkoming denkt te kunnen verhelpen, maar ook kunt bewijzen hoe en in welke mate de oplossing dat kan doen. Nu kunt u een weloverwogen beslissing nemen tijdens de demonstratie van de oplossing en uiteindelijke selectie ervan.

Het bovengenoemde proces is een zich herhalend proces. Telkens wanneer u uw informatie wijzigt, kan het handig zijn andere delen van deze cyclus bij te werken. Bijvoorbeeld, als u een bepaalde oplossing hebt gekozen, moet u uw gegevensverzamelingsplan bijwerken en aanpassen aan de specifieke kenmerken van deze oplossing.