This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

JAKI JEST
CEL PODRĘCZNIKA?

O TRIALACH w obszarze
zarządzania kryzysowego

DLACZEGO TrialE?

Organizacje działające w obszarze zarządzania kryzysowego (ZK) często napotykają trudności związane z oceną potencjalnego wpływu wdrożenia innowacji z kilku powodów, m.in. z braku odpowiedniej wiedzy metodologicznej na temat oceniania wprowadzonych rozwiązań. Inwestycje w nowe, ale nieodpowiednie rozwiązania nie tylko generują znaczące koszty, ale mogą także negatywnie odbijać się na wydajności operacyjnej ratowników. Niekorzystny efekt może wywołać np. nowe oprogramowanie lub szkolenie albo procedura operacyjna, mimo iż każde z nich jest wdrażane z myślą o usprawnieniu określonych funkcji lub działań. Na przykład wykorzystanie aplikacji do zarządzania ochotnikami (zamiast istniejących systemów i procedur) może zostać ocenione w ramach Trialu na podstawie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Ocena wpływu dowolnej zmiany nie jest prostym zadaniem, ponieważ wiąże się zarówno ze zrozumieniem jej wpływu na obszar, na który oddziałuje, jak i ze wskazaniem konkretnej innowacji. Właśnie dlatego potrzebne są nam Triale. Tego typu działania są istotne dla osób zajmujących się badaniami i innowacjami, które chciałyby przetestować nowe rozwiązania; dla praktyków w dziedzinie ZK, którzy wykryli lukę w codziennych działaniach i chcą otrzymać sprawdzone rozwiązanie, oraz dla ekspertów z centrów koordynacji działań, którzy rozważają wdrożenie elementów metodologii do typowych testów ewaluacyjnych. Ponadto, dzięki Trialom dostawcy rozwiązań mogą gromadzić informacje zwrotne od użytkowników, które mogą następnie wykorzystać do ulepszenia swoich produktów.

TRIAL GUIDANCE METHODOLOGY –
METODOLOGIA przeprowadzania TRIALi

DLACZEGO METODOLOGIA?

Trial ma szczegółowo określony cel i musi mieć odpowiednią strukturę. Wymaga także podejścia opartego na wspólnym tworzeniu i otwartości. Organizowanie warsztatów i wykorzystywanie kreatywnych narzędzi jest niezbędne, a dodatkowo zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie kilku iteracji (tzn. powtórzeń, szczególnie na etapie przygotowań). Triale mają charakter zmieniającego się procesu: ewoluują „w trakcie” przygotowań, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na zidentyfikowane potrzeby. Wprowadzanie korekt wymaga czasu. W procesie tym konieczne jest również podejmowanie kluczowych decyzji w porozumieniu z odpowiednimi interesariuszami, których należy najpierw zidentyfikować.

 

Sukces Trialu zależy w dużym stopniu od jakości samego projektu: solidny projekt pozwoli uzyskać właściwe odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. Niniejsza metodologia Trial Guidance Methodology zawiera wytyczne krok po kroku, wykaz ról i obowiązków, narzędzia i metody przeprowadzania Triali w ramach przejrzystego i ustrukturyzowanego podejścia opartego na współtworzeniu.

PODRĘCZNIK

JAKI JEST
CEL PUBLIKACJI?

Metodologia to jedno. A drugie to dobry podręcznik praktyczny, który pomoże ci szybko się w niej rozeznać! Podręcznik pokieruje cię przez cały proces przeprowadzania Trialu. Nie musisz niczego uczyć się na pamięć. Zamiast tego miej go zawsze przy sobie podczas pracy nad Trialem, aby móc znaleźć szczegółowe odpowiedzi na bieżące pytania. Możesz uznać ten podręcznik za swego rodzaju „książkę kucharską”, która pomoże ci krok po kroku wykonać przepis, wymieniając potrzebne składniki i opisując, jak je wykorzystać. Powodzenia!