This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Podręcznik metodologiczny Trial Guidance Methodology (TGM) jest rezultatem wspólnej pracy całego konsorcjum DRIVER+. Projekt DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) uzyskał dofinansowanie ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz demonstracji w ramach umowy o dofinansowanie nr° #607798.

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować urzędnikowi ds. projektów, Guillaume’owi Lapeyre’owi, naszemu zespołowi recenzentów z Agencji Wykonawczej KE ds. Badań Naukowych (REA), a także Komitetowi Doradczemu DRIVER+ za wiarę w opracowane podejście oraz za stałe przekazywanie istotnych i konstruktywnych informacji zwrotnych oraz uwag. Ponadto szczere wyrazy wdzięczności należą się wewnętrznej radzie recenzentów DRIVER+ za zawsze terminowe, szczegółowe i niezwykle cenne uwagi. Podziękowania składamy również Julii Zillies i Timowi Stelkensowi-Kobschowi (DLR, kierownicy ds. jakości), Marcelowi van Berlo (TNO, koordynator techniczny), Peterowi Petietowi oraz Marijn Rijken (TNO, dyrektorzy projektu), Davidowi Lundowi (PSCE), Marcinowi Smolarkiewiczowi (SGSP), Robowi Munro (ARTTIC) oraz Francisco Gali (ATOS). Cieszy nas zainteresowanie podręcznikiem i dlatego dziękujemy również naszym „recenzentom-ochotnikom”, którzy dzielili się z nami swoimi przemyśleniami: Angeli Schmitt (DLR), Annie Foks-Ryznar (SRC PAS), Edith Felix (Thales Group), Tomaszowi Zwęglińskiemu (SGSP). Oprócz tego otrzymaliśmy wiele zachęcających i niezwykle przydatnych uwag spoza konsorcjum. Ze względu na iteracyjne podejście do projektowania podręcznik był dostępny publicznie od marca do września 2019 r. Dlatego składamy wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które pobrały go przez Internet, a szczególnie tym, które podzieliły się z nami swoimi pozytywnymi i konstruktywnymi uwagami.

Ten podręcznik nie powstałby bez cennego wkładu, gorących dyskusji i niestrudzonych wysiłków zespołu metodologicznego. Podziękowania składamy zatem Dirkowi Stolkowi, Keesowi van Dongenowi, Lisette de Koning z TNO; Konstanze Lechner i Alexandrowi Scharn­Weberowi z DLR; Stine Bergersen i Bruno Oliveirze Martinsowi z PRIO; Tomowi de Groeve i Fundzie Atun z JRC, Hanneke Vreugdenhil z HKV oraz Nicoli Rupp i Michaelowi Middelhoffowi z WWU. Pamiętając, że metodologia stanowi element spająjący całą panerupejską platformę testową DRIVER+ pragniemy podziękować następującym osobom, które rozwijały sekcje poświęcone budowaniu sieci kontaktów, narzędzi i metod: Georg Neubauer, Dennis Havlik, Drazen Ignijatovic, Gerald Lichtenegger z AIT, Cor-Jan Vermeulen i Job Verkaik z HKV, Agnese Macaluso i Niels van Wanrooij z ECORYS, Michael Löscher, Stéphanie Albiero, Andreas Seipelt, Laure Dodin, Marion Bonlieu, Myriam Ben Ammar z ARTTIC, Andrzej Adamczyk, Magdalena Karczewicz-Lamparska, Karolina Pieniowska z ITTI, Joanna Tymińska i Emil Wrzosek z SRC PAS, Thomas Obritzhauser i Ludwig Kastner z Frequentis, Frédérique Giroud i Alice Clemenceau z Valabre, Thomas Seltsam z Palacio Camilo przy ARC, Marcin Smolarkiewicz i Tomasz Zwęgliński z SGSP, Andre de Rond i Regis Flohr z SRH, Steven van Campen, Maurice Sammels i Tinus Hendriks z XVR oraz Erik Vullings z TNO.

Szczególne podziękowania kierujemy do interdyscyplinarnego i wysoce zaangażowanego zespołu projektantów, dzięki którym mieliśmy możliwość uzyskania różnych punktów widzenia na samą metodologię. Ogromne podziękowania składamy Michaelowi Middelhoffowi, Nicoli Rupp, Johannowi Rolshovenowi, Felixowi Hummelowi, Sebastianowi Henkemu, Niclasowi Roteringowi oraz Stefanowi Tenhagenowi (WWU) za niepowtarzalny projekt, w tym za wielokrotne usprawnienia i poprawki. Ponadto, dziękujemy bardzo Hugonowi Vivierowi (RIKKA), Santiago Duque’owi (Squareclouds Design), a szczególnie Uwe Wältringowi, Eske Lübbers i Fabianowi Holtrupowi (GUCC grafik & film) za wspaniałe pomysły i niezwykle profesjonalne dopracowanie rezultatów prac projektowych.

Czas od uruchomienia projektu DRIVER+ w maju 2014 r. do publikacji bieżącego wydania podręcznika w lutym 2020 r. był dla wielu z nas imponującą, pouczającą i intensywną przygodą, podczas której uczyliśmy się, doświadczaliśmy i rozwijaliśmy się. Sesje twórcze, warsztaty projektowania, gorące dyskusje i ciągła wymiana zdań utorowały drogę do opracowania dojrzałej wersji podręcznika, którą z dumą prezentujemy naszym odbiorcom, mając nadzieję, że będzie ona stymulującą lekturą.

Zdajemy sobie sprawę, że przygoda właściwie dopiero się zaczęła: mamy bowiem nadzieję, że czytelnicy i przyszli użytkownicy TGM docenią ten podręcznik i potraktują go jako żywy organizm, który może i powinien rozwijać się wraz z każdym kolejnym Trialem. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że mogliśmy odbyć tę podróż – również dosłownie – z projektem DRIVER+.

 

Redaktorzy podręcznika TGM

Chiara Fonio
Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze
Adam Widera
Uniwersytet w Münsterze, 
entrum Kompetencji ERCIS – Zarządzanie Kryzysowe