This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

W ostatnim rozdziale podręcznika znaleźć można dwustronnicowe omówienie każdego z narzędzi lub metod, o których mowa w poprzednich rozdziałach. Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący opis wszystkich istniejących narzędzi i metod – w rozdziale tym zajmujemy się jedynie tymi, które były wykorzystywane na platformie testowej 

DRIVER+. Choć większość uczestników zna narzędzie takie jak Microsoft Excel czy metodę burzy mózgów, to zrozumienie i opracowanie opisu stanu początkowego lub zastosowanie narzędzia pomocniczego dla obserwatorów Observer Support Tool dostępnego w ramach projektu DRIVER+ może nie być już tak intuicyjne. Mamy świadomość, że np. wyjaśnienie sposobu właściwego przeprowadzenia burzy mózgów może być ważne, jednak publicznie dostępne bazy wiedzy w Internecie zawierają wystarczająco dużo wartościowych informacji na ten temat. Jednocześnie jak najbardziej polecamy wykorzystywanie metod znalezionych w internecie, które odpowiadają potrzebom twojej instytucji. Mając na uwadze powyższe, postanowiliśmy poświęcić miejsce w tym podręczniku tym mniej intuicyjnym narzędziom i metodom. W wielu przypadkach ciekawe informacje znaleźć można także w bazie wiedzy DRIVER+, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem narzędzia Trial Guidance Tool. Trzeci rozdział znalazł się tutaj, aby zwięźle wprowadzać do szerszego środowiska infrastruktury metodologicznej i technologicznej DRIVER+.

Kolejność opisanych narzędzi i metod odzwierciedla kolejne etapy rozwoju przygotowań Trialu:

 

  1. Na początku opisaliśmy pięć najważniejszych metod, które każdy zainteresowany organizacją Trialu powinien przyswoić jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu. Są to metody opisu stanu początkowego oraz ścieżki innowacyjnej, a także ocena wpływu społecznego societal impact assessment, uwzględnienie etyki badań oraz ostatni, prezentujący ogólny paradygmat pomiaru wydajności w Trialach DRIVER+.
  2. Po nich następuje sześć głównych narzędzi, które wspierają uczestników Triali od pierwszego kroku aż po ewaluację Trialu: narzędzie Trial Guidance Tool, baza wiedzy, plan działania Trial Action Plan oraz platformy: sieć CMINE i kolekcja rozwiązań Portfolio of Solutions. Ostatnie narzędzie jest jednocześnie metodą: biblioteka wniosków lessons learned library pomaga uczestnikom Trialu wyciągnąć szersze wnioski z obserwacji dokonanych podczas realizacji Trialu.
  3. Na koniec opisane zostały narzędzia i aplikacje dostępne w ramach infrastruktury test-bed technical infrastructure, które dotyczą przede wszystkim realizacji Trialu.