This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

KIM JESTEŚMY?

Konsorcjum DRIVER+ skupia zaangażowanych praktyków z wielu krajów, agencje humanitarne, decydentów politycznych, dostawców technologii i badaczy. Łącznie reprezentowanych jest 14 krajów. Ponieważ projekt DRIVER+ ma charakter integracyjny, w najbliższej przyszłości kolejne państwa członkowskie UE i organizacje zostaną zaproszone do udziału w konsorcjum, a kolejne osoby zostaną zaproszone do społeczności praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Want some more?
Reach us

Discover more about the tgm or explore the tgm training module via 
tgm.ercis.org

or just contact us 
tgmercis.org