This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Kiedy rozpoczynasz nowy Trial, najważniejsze są dwie informacje: co jest twoim celem i jakie są okoliczności twojej pracy. Cel jest uzasadnieniem projektu, zaś okoliczności wyznaczają granice do działania.

W twoim Trialu celem jest: identyfikacja i ewaluacja nowatorskiego rozwiązania socjotechnicznego, które pozwoli wyeliminować lukę w zarządzaniu kryzysowym obecną w twojej codziennej pracy. Pierwszym krokiem jest zatem: identyfikacja luk w zarządzaniu kryzysowym! Należy tego dokonać w ścisłej współpracy z praktykami, którzy mają do czynienia z jedną lub większą liczbą luk. Na przykład: jeżeli zapytasz o luki wyłącznie strażaków na szczeblu dowódczym, najpewniej powiedzą ci o lukach dotyczących ogólnego zarządzania zdarzeniami. Jeżeli to samo pytanie zadasz z kolei policjantom niższego szczebla, wówczas najprawdopodobniej usłyszysz o lukach związanych z patrolowaniem ulic.

Jak widać na tym przykładzie, każda luka zależy od roli danej osoby, jej obowiązków oraz otoczenia. Te elementy stanowią łącznie kontekst Trialu. Policjant niższego szczebla pracujący w nowojorskiej dzielnicy Bronx z pewnością będzie miał do czynienia z innymi lukami niż policjant na tym samym szczeblu służący w rolniczej gminie Häger w Niemczech. Nie chodzi tu jedynie o lokalizację, ale przede wszystkim o kulturę, systemy, procedury itp. Zatem nawet jeżeli obaj funkcjonariusze zmagają się z tą samą luką – np. brakiem świadomości sytuacyjnej – doświadczenie każdego z nich związane z tym problemem będzie zgoła inne. Na kontekst Trialu składają się wszystkie osoby zaangażowane, które w jakikolwiek sposób stanowią element luki (osoby należące do twojej organizacji i osoby spoza niej). Ponadto, kontekst Trialu obejmuje również wyposażenie i infrastrukturę. Ważne mogą być również warunki pogodowe. i wreszcie na koniec – kluczowy jest także czynnik ludzki.

Dlatego właśnie krok zerowy stanowi fundament Trialu i wymaga dogłębnego przemyślenia poprzez zastosowanie metod objaśnionych na następnych stronach podręcznika.