This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Jednym z celów inicjatywy DRIVER+ jest opracowanie europejskiej platformy testowej oferującej zróżnicowane możliwości rozwoju zdolności i potencjału w obszarze zarządzania kryzysowego. Platforma testowa składa się z elementów infrastruktury fizycznej, metodologicznej i technicznej, które umożliwiają przeprowadzanie Triali i dokonywanie ewaluacji rozwiązań w odpowiednim środowisku. W kontekście projektu „odpowiednie środowisko” oznacza środowisko testowe, które pozwala wypróbować rozwiązania z zastosowaniem zorganizowanego, wszechstronnego podejścia opartego na wzajemnym uczeniu się.

Triale wykonywane w ramach programu DRIVER+ były prowadzone w czterech różnych lokalizacjach w Europie:

  • w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)– w Warszawie,
  • Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR) organizacji VALABRE – w Aix-En-Provence (Francja),
  • Veiligheidsregio Haaglanden – Region Bezpieczeństwa Okręgu Haskiego – w Hadze (Holandia),
  • Erzberg-Trainingszentrum austriackiego Czerwonego Krzyża – w Erzbergu (Austria).

Wizją projektu DRIVER+ jest stworzenie paneuropejskiej platformy połączonych z sobą wirtualnie placówek i laboratoriów kryzysowych (ośrodków wiedzy fachowej nazywanych centrami kompetencji – Centres of Expertise), w ramach której użytkownicy, dostawcy rozwiązań, badacze, decydenci i obywatele mogą wspólnie i systematycznie rozwijać nowe rozwiązania dla pojawiających się problemów. Ośrodki Centre of Expertise będą końcowymi depozytariuszami i zarządcami usług dostępnych w ramach wyników projektu DRIVER+. Będą one działały jako podstawowe punkty kontaktowe na szczeblu krajowym/regionalnym dla wszystkich organizacji prowadzonych przez praktyków w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ograniczania ryzyka katastrof naturalnych (lub jego określonych poddziedzin), zainteresowanych wykorzystaniem jednego lub więcej rezultatów projektu DRIVER+. Ośrodki te mają za zadanie wspierać takie organizacje w rozwoju ich możliwości i zarządzaniu innowacjami. Zadbają one o łatwy dostęp lokalnych organizacji do rezultatów projektu, a także zapewnią im wskazówki i wsparcie na temat ich wykorzystania. Ośrodki Centre of Expertise można znaleźć w osobnej grupie na stronie internetowej sieci Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE): www.cmine.eu/topics. Zadaniem tej społeczności praktyków jest nie tylko ułatwianie rozpowszechniania innowacji w zakresie zarządzania kryzysowego (ZK), lecz także rozwijanie europejskiej kultury ZK i świadomości potrzeb ZK w Europie.

Szkoła GłÓwna
Służby Pożarniczej

Main School of
Fire Service

The Main School of Fire Service (SGSP) is a state services national technical university supervised by the Minister of Interior and Administration with almost 100 years of history. It consists of two faculties: Civil Safety Engineering (incl. topics: crises and risk management, civil protection, civil emergency planning and coordination, internal security, CBRN, CIMIC, rescue and logistic, etc.) and Fire Safety Engineering (incl. topics: fire engineering, fire and rescue operations, command and control, incident commanding, etc.).

Besides being a university, SGSP is also an operational unit of the State Fire Service, which runs its own professional fire station and forms national rescue reserves ready to be deployed country wide by General Director for Civil Protection in the event of a major disaster.

To enable the most effective training, SGSP has not only a very good IT infrastructure, which is focused on didactic and office work, but also a training ground that allows for various scenarios (incl. USAR, water rescue etc.).

 

Contact

Prof. Dr. Marcin M. Smolarkiewicz
Słowackiego 52/54
01-629 Warsaw, Poland

+22 (0) 561 7569
marcin.smolarkiewiczprojectdriver.eu
www.sgsp.edu.pl

Entente pour
La Forêt Méditerranée

Valabre

Valabre jest organizacją rządową odpowiedzialną za ochronę lasów i środowiska przed pożarami. Organizacja koordynuje wysiłki 14 departamentów, które najczęściej zmagają się z pożarami lasów na południu Francji. Jej działania obejmują 4 regiony: Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Oksytania, Korsyka oraz Owernia-Rodan.

Jednym z wydziałów organizacji VALABRE jest specjalistyczna wyższa szkoła pożarnicza (ECASC). Wśród różnych wykorzystywanych przez nią metod nauczania znajdują się symulacje, które odbywają się głównie w jej nowym ośrodku Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR). CESIR jest ośrodkiem specjalizującym się w realizacji wirtualnego środowiska symulacyjnego, posiadającym do dyspozycji 600 m² powierzchni, którą można przystosować do potrzeb każdej organizacji. Ośrodek posiada także salę konferencyjną na 150 miejsc i monitory obsługujące wiele źródeł danych. Dostępnych jest także kilkanaście sal służących do organizacji spotkań i zajęć dydaktycznych.

CESIR posiada zdolności symulacyjne umożliwiające pełne zanurzenie uczestników w wirtualne scenariusze. Duża liczba pomieszczeń pozwala na planowanie scenariuszy z udziałem różnych uczestników – od jednostek terenowych aż po wyższe szczeble hierarchii. Pomieszczenia te są połączone za pomocą Internetu i komunikacji radiowej.

 

Kontakt

Frédérique Giroud
Domaine de Valabre
13120 Gardanne, Frankrijk

+33 (0) 4 4260 86 90
frederique.giroudprojectdriver.eu
www.valabre.com

VEILIGHEIDSREGIO
HAAGLANDEN

REGION BEZPIECZEŃSTWA
OKRĘGU HASKIEGO

Zadaniem Regionu Bezpieczeństwa Okręgu Haskiego jest zapewnienie bezpiecznego środowiska wszystkim mieszkańcom regionu i miasta Hagi (405 km²). Jest to instytucja zrzeszająca dziewięć gmin regionu, jednostkę policji w Hadze, regionalną straż pożarną oraz organizację pomocy medycznej (GHOR). Służby ratownicze, ich wspólne centrum operacyjne i dziewięć gmin współpracują ze sobą przez całą dobę i wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo i pomoc dla Regionu Bezpieczeństwa Okręgu Haskiego (SRH).  

Placówki Regionu Bezpieczeństwa Okręgu Haskiego są także Centrum Doskonałości XVR, dzięki czemu SRH ma wyjątkowo duże doświadczenie w zakresie symulacji. To tutaj można liczyć na osiągnięcie wysokiej immersji uczestników w scenariusz. Ponadto Centrum posiada rozbudowaną infrastrukturę IT umożliwiającą realizację wszelkiego rodzaju prób i ćwiczeń symulacyjnych.

 

Kontakt

André de Rond
Dedemsvaartweg 1
2545 AP Haga, Holandia

+31 (0) 6 2181 4673
andre.derondprojectdriver.eu
www.vrh.nl

Erzberg-
Trainingszentrum

Austriacki Czerwony Krzyż

Austriacki Czerwony Krzyż (AT-OeRK) jest organizacją non-profit działającą na podstawie przepisów o działalności Czerwonego Krzyża w Austrii. Organizacja ta kieruje się fundamentalnymi zasadami Ruchu Czerwonego Krzyża, realizując działania humanitarne przy pomocy wolontariuszy i pracowników. Swoimi działaniami AT-OeRK stara się nieść pomoc osobom najbardziej bezbronnym w społeczeństwie, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W Austrii AT-OeRK dysponuje siecią około 57 tysięcy wolontariuszy i 8,3 tys. pracowników. W samej centrali pracuje około 500 osób. AT-OeRK jest austriackim członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Władze na wszystkich szczeblach (powiatowym, regionalnym i krajowym) zlecają AT-OeRK dowodzenie i kontrolę nad kryzysowymi sytuacjami medycznymi i psychospołecznymi. W dziedzinie ochrony ludności AT-OeRK zapewnia na terytorium całej Austrii następujące usługi publiczne: służby ratownictwa medycznego, pogotowie, pierwszą pomoc przedmedyczną, pomoc humanitarną w przypadku klęsk żywiołowych, wsparcie psychospołeczne, szkolenia ludności z pierwszej pomocy, szkolenie ratowników medycznych, prowadzenie odpowiednich działań badawczych. Aktywnie angażuje się w ochronę ludności w Europie (szkolenia, ćwiczenia, misje, komitety, wymianę ekspercką itp.) i ma duże doświadczenie w działaniach projektowych na szczeblach międzynarodowym, europejskim (w tym w ramach 7. Programu Ramowego) i krajowym, zarówno jako instytucja koordynująca, jak i beneficjent uczestniczący (ponad 50 współfinansowanych projektów w ciągu ostatnich 5 lat).

 

Kontakt

Camilo Palacio Ramirez
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wiedeń, Austria

+43 (0) 1 5890 0137
camilo.palacioprojectdriver.eu
www.roteskreuz.at