This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Chcesz znaleźć rozwiązanie, które skutecznie zaadresuje stwierdzoną lukę, a także potrzebujesz danych, które to potwierdzą. Właśnie dlatego masz już za sobą wszystkie kroki przygotowawcze. Teraz musisz przeprowadzić zaplanowany Trial – i pamiętać o zebraniu danych!

Pierwszym kamieniem milowym tej fazy jest spotkanie trial integration meeting (TIM). Praktycy, dostawcy rozwiązań i osoby odpowiedzialne za platformę testową spotykają się po raz pierwszy właśnie na spotkaniu TIM. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy, dlatego nie ma ono wyłącznie charakteru technicznego – jest to również spotkanie integracyjne.

Po nim następują dwie próby „na sucho” (tzw. Dry Run), które umożliwiają przetestowanie konfiguracji technicznej i przejście przez scenariusz w celu dopracowania go. Próby te służą także testowaniu zbierania danych. Jest to tak naprawdę najistotniejszy element. Należy się upewnić, że wszystkie dane uda się poprawnie zarejestrować za pośrednictwem infrastruktury test-bed technical infrastructure, rejestrowania pracy rozwiązań, prowadzenia obserwacji oraz poprzez zadawanie uczestnikom odpowiednio zaplanowanych pytań. W przeciwnym razie wszystkie wysiłki włożone w fazę przygotowawczą zostaną zmarnowane.

Wielki finał następuje podczas samego Trialu. Aby zrealizować swój cel, musisz zebrać wszystkie dane potrzebne do obiektywnego stwierdzenia, czy dane rozwiązanie pomoże załatać określoną lukę. Być może wyeliminuje ją jedynie częściowo, może wcale – a może pozwoli rozwiązać więcej problemów niż tylko ten związany z daną luką. W każdym przypadku uzyskasz konkretne dane, które będzie można dalej wykorzystać – nie zapomnij uczcić odpowiednio takiego sukcesu!