This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Faza ewaluacji TGM poświęcona jest uzyskaniu poszukiwanych rezultatów. Czy ogólna wydajność realizowanych działań uległa zmianie po wprowadzeniu nowego rozwiązania? Co zmiana ta oznacza dla twojej organizacji? Jakie mogą być przyczyny zaobserwowanego wpływu? Jak możesz wykorzystać uzyskane wyniki do wsparcia i ulepszenia organizacji zarządzania kryzysowego?

Głównym celem tego etapu jest przeanalizowanie wszystkich danych i obserwacji zebranych podczas Trialu. Aby to zrobić, należy najpierw sprawdzić i uporządkować zebrane dane. Kolejnym krokiem jest przetwarzanie wyników, aby określić, do jakiej zmiany doszło w wyniku wykorzystania danego rozwiązania lub rozwiązań. Wyciąganie wniosków odbywa się podczas syntezy wyników w trzech wymiarach: Trialu, ZK i zastosowanego (-ych) rozwiązania(-ań).  

Faktyczna analiza odbywa się zaś po wyciągnięciu wniosków ze wszystkich dostępnych źródeł i obserwacji. Ważne jest jednak także udokumentowanie i zaktualizowanie baz wiedzy. Zaczynamy od aktualizacji biblioteki wniosków Lessons Learned Library (L3), co może przynieść dodatkowy wgląd w uzyskane wyniki. Następnie należy zaktualizować paneuropejską platformę testową DRIVER+, aby inni praktycy z sektora ZK mogli skorzystać z twoich doświadczeń. Sieć CMINE (Crisis Management Innovation Network Europe – europejska sieć innowacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego) posiada do nich dostęp w formie ustrukturyzowanego wpisu w bazie wiedzy. Opierałeś się na tych materiałach na na etapie przygotowawczym, pamiętasz? Ponadto dzięki wynikom uzyskanym po przetestowaniu określonych rozwiązań możliwe jest uaktualnienie wpisów dotyczących użytych rozwiązań w portfolio rozwiązań Portfolio of Solutions (PoS). I oczywiście tak współużytkownicy sieci CMINE, jak i zewnętrzni interesariusze czekają z niecierpliwością na publikację ostatecznego raportu zawierającego wyniki twojego Trialu.