See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Kes me oleme?

DRIVER+ konsortsium ühendab eri rahvustest praktikuid, kriisiabiorganisatsioone, poliitikakujundajaid,

tehnoloogia tarnijaid ja teadustöötajaid. Kokku on esindatud 14 riiki. Kuna DRIVER+ järgib kaasavat lähenemist, kutsutakse lähitulevikus kriisireguleerimise praktikakogukonnaga ühinema veelgi enamaid EL-i liikmesriike ja organisatsioone.

Want some more?
Reach us

Discover more about the tgm or explore the tgm training module via 
tgm.ercis.org

or just contact us 
tgmercis.org