Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

vilka är vi?

DRIVER+-konsortiet sammanför engagerade utövare, hjälporganisationer, beslutsfattare, teknikleverantörer och forskare från många länder. Tillsammans representerar de 14 länder. I enlighet med den inkluderande principen bakom DRIVER+ kommer fler av EU:s medlemsstater, organisationer och individer att bjudas in att gå med i den praktikbaserade gemenskapen för krishantering inom den närmaste framtiden.

VILL DU HA MER?
NÅ OSS

LÄR DIG MER OM TGM ELLER UTFORSKA

TGM-UTBILDNINGSMODULEN VIA 
tgm.ercis.org

ELLER KONTAKTA OSS 
tgmercis.org