See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

MIS ON SELLE
KÄSIRAAMATU MÕTE?

Kriisireguleerimise
TRIAL-ÕPPUSED

MILLEKS NEED ÕPPUSED?

Kriisireguleerimise (Crisis Management, CM) organisatsioonidel on sageli raskusi muutuse võimaliku mõju hindamisega oma sotsiotehnilises kontekstis. Põhjuseid on mitu, näiteks võib nappida piisavaid metodoloogilisi teadmisi uudsete lahenduste hindamiseks. Investeeringud uutesse, aga ebasobivatesse lahendustesse tekitavad olulisi kulusid ning mõjutavad ka negatiivselt hädaolukordadele reageerimise organisatsioonide tööjõudlust. Muutusi võidakse sisse viia eri tüüpi lahendustega, nt uus tarkvara, uus koolitus või uued tööprotsessid, mis kõik pannakse töösse eesmärgiga parandada teatud funktsioone või tegevusi. Näiteks saab vabatahtlike haldamise uue rakenduse kasutamist (võrdluses kehtivate süsteemide ja protseduuridega) hinnata õppuse abil, lähtudes peamistest sooritusnäitajatest (Key Performance Indicators, KPI-d).

Igasuguse muutuse mõju hindamine ei ole niisama tähtsusetu ülesanne, vaid see võimaldab arendada võimekust ja tuvastada innovatsiooni. Seepärast vajamegi õppuseid Trial. Õppused Trial pakuvad huvi inimestele, kes tegelevad teadustöö ja innovatsiooniga ning soovivad testida uusi lahendusi, valdkonna praktikutele, kes on tuvastanud oma igapäevategevuses probleemi ning kellel on motivatsiooni käivitada lahenduste hindamise protsess, ning koordineerimiskeskustes töötavatele ekspertidele, kes kaaluvad osalemist õppuselaadsetes tegevustes. Lisaks saavad lahendusepakkujad õppuste käigus koguda kasutajate tagasisidet, et oma lahendusi paremaks muuta.

TRIAL GUIDANCE
METHODOLOGY

MILLEKS SEE METODOLOOGIA?

Õppusel Trial on selgelt määratletud eesmärk ning see peab olema struktureeritud. Samuti eeldab see loomingulist koostööd ja avatud meelt. Töötoad ja tööriistad on asendamatud, sest harilikult läheb tarvis mitut iteratsiooni (eriti ettevalmistamisel). Trial-õppus on arenev protsess: see sünnib töö käigus nagu käsitööese. Õppuse ülesehituse paikapanemiseks on vaja aega. Põhimõtted peavad olema eri huvigruppide vahel kokku lepitud, huvigrupid tuleb tuvastada.

Õppuse Trial edukus sõltub selgelt selle ülesehitusest: töökindel ülesehitus aitab leida sobivaid lahendusi teie vajadustele. Käesolev TGM-i käsiraamat annab üksikasjalikud, sammhaaval suunised, esitab rollide ja vastutusalade, töövahendite ja meetodite nimekirjad, et viia õppus läbi selgelt, struktureeritult ning loomingulisest koostööst kantuna.

KÄSIRAAMAT

MILLEKS SEDA JUHENDIT VAJA ON?

Üks asi on metodoloogia. Teine asi on hea praktiline juhend, kust saab igal ajal kiirelt leida vastuseid selle metodoloogia aspektide kohta! See käsiraamat juhib teid läbi kogu õppuse Trial teekonna. Te ei pea seda pähe õppima. Selle asemel hoidke see õppuse Trial kallal töötades käepärast, et leida vastuseid oma jooksvatele küsimustele. Seda võib võtta kui kokaraamatut, mis aitab teil etappidena retsepti teostada, andes ette vajalikud koostisosad ja õpetades teid neid kasutama. Head nautimist!