See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Uut Trial-õppust alustades on tähtis arvestada kahe asjaga: mis on eesmärk ja millistes tingimustes te töötate. Eesmärk annab teile projekti jaoks raamistiku ning tingimused loovad piirangud, mille sees tegutseda.

Trial-õppusel on teie eesmärk: tuvastada ja hinnata uuenduslikku sotsiotehnilist lahendust, mis võib kõrvaldada kriisireguleerimise probleemkoha, mida te kogete oma igapäevategevustes. Seega on esimene etapp tuvastada need kriisireguleerimise probleemkohad! Seda tuleb teha tihedas koostöös praktikutega, kes üht või mitut probleemkohta tunnetavad. Näiteks: kui te küsitlete ainult kõrgema taseme päästejuhte, siis räägivad nad teile ilmselt probleemidest kõrgema taseme intsidendijuhtimises, kui aga küsitlete alamtaseme politseinikke, siis räägivad nad teile ilmselt tänavapatrullimise probleemidest.  

Nagu näitest näha, sõltub iga probleemkoht oma rollist, vastutusalast ja ümbritsevast keskkonnast. See ongi õppuse Trial kontekst. Alamtaseme politseinik Bronxist, USA New Yorgi linnaosast, kogeb ilmselgelt hoopis muid probleeme kui Saksamaa põllumajanduspiirkonna Hägeri politseinik. Määravaks ei ole mitte üksnes asukoht, vaid ka kultuur, süsteemid, protseduurid jne. Isegi kui nende probleemkoht on sama – näiteks olukorrateadlikkuse puudumine –, siis kogetakse seda erinevalt. Õppuse Trial kontekst koosneb kõigist kaasatud inimestest, kes on osa sellest probleemkohast (nii teie organisatsiooni sees kui ka väljas). Lisaks koosneb õppuse Trial kontekst varustusest ja taristust. Samuti võivad tähtsad olla ilmastikutingimused. Ning ära ei tohi unustada ka inimfaktorit.

Seega võtke nulletappi kui oma õppuse Trial vundamenti ja mõelge see põhjalikult läbi, rakendades järgmistel lehekülgedel kirjeldatud meetodeid.