See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Trial Guidance Methodology (TGM, õppuse Trial metodoloogia) käsiraamat on kogu DRIVER+ konsortsiumi ühis­ettevõtmine. DRIVER+ projekt (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798.

Esmalt soovime me tänada projekti juhti Guillaume

Lapeyre’i, meie järelevalvemeeskonda EK Teadusuuringute Rakendusametist ning DRIVER+ nõuandekogu, kes uskusid meie valitud lähenemisse, ning andsid meile pidevalt asjakohast ja konstruktiivset tagasisidet ning sisendeid. Lisaks pälvib meie siira tänu DRIVER+ enda järelevalvenõukogu alati õigeaegse, hoolika ja väärtusliku sisendi eest. Suur tänu: Julia Zillies ja Tim Stelkens-Kobsch (DLR, kvaliteedijuhid), Marcel van Berlo (TNO, tehniline koordinaator), Peter Petiet ja Marijn Rijken (TNO, projektijuhid), David Lund (PSCE), Marcin Smolarkiewicz (SGSP), Rob Munro (ARTTIC) ja Francisco Gala (ATOS). Meil on suur rõõm, et käsiraamat on pälvinud suurt huvi ning me soovime tänada oma vabatahtlikke arvustajaid, kes jagasid meiega oma olulisemaid mõtteid: Angela Schmitt (DLR), Anna Foks-Ryznar (SRC PAS), Edith Felix (Thales Group), Tomasz Zwęgliński (SGSP). Lisaks oleme saanud palju julgustavaid ja väga kasulikke kommentaare ka väljastpoolt konsortsiumi. Arvestades käsiraamatu ülesehituse korduvust, oli see avalikult kättesaadav 2019. aasta märtsist septembrini. Täname kõiki, kes käsiraamatu alla laadisid, ja eriti neid, kes jagasid meiega oma positiivset ja konstruktiivset tagasisidet.

Seda käsiraamatut ei oleks olemas ilma äärmiselt väärtusliku panuse, pingeliste arut­elude ja väsimatu kaastööta meie metodoloogiliselt tuumikmeeskonnalt. Suurimad tänud: Dirk Stolk, Kees van Dongen, Lisette de Koning TNO-st; Konstanze Lechner ja Alexander Scharn­weber DLR-ist; Stine Bergersen ja Bruno Oliveira Martins PRIO-st; Tom de Groeve ja Funda Atun JRC-st, Hanneke Vreugdenhil HKV-st ning Nicola Rupp ja Michael Middelhoff WWU-st. Kuna metodoloogilisse lähenemisse sai kaasatud kogu DRIVER+ üleeuroopaline katsestend, siis me soovime lisaks tänada kõiki võrgustiku, tööriistade ja metoodika peatükkide kaasautoreid: Georg Neubauer, Dennis Havlik, Drazen Ignijatovic, Gerald Lichtenegger AIT-st, Cor-Jan Vermeulen ja Job Verkaik HKV-st, Agnese Macaluso ja Niels van Wanrooij ECORYS-ist, Michael Löscher, Stéphanie Albiero, Andreas Seipelt, Laure Dodin, Marion Bonlieu, Myriam Ben Ammar ARTTIC-st, Andrzej Adamczyk, Magdalena Karczewicz-Lamparska, Karolina Pieniowska ITTI-st, Joanna Tymińska ja Emil Wrzosek SRC PAS-ist, Thomas Obritzhauser ja Ludwig Kastner Frequentisest, Frédérique Giroud ja Alice Clemenceau Valabre’ist, Thomas Seltsam ja Palacio Camilo ARC-st, Marcin Smolarkiewicz ja Tomasz Zwęgliński SGSP-st, Andre de Rond ja Regis Flohr SRH-st, Steven van Campen, Maurice Sammels ja Tinus Hendriks XVR-ist ning Erik Vullings TNO-st.

Ning lisaks täname me interdistsiplinaarset ja äärmiselt pühendunud disainimeeskonda, kes aitas meil näha meie metodoloogiat mitmest erinevast vaatenurgast. Suur tänu: Michael Middelhoff, Nicola Rupp, Johann Rolshoven, Felix Hummel, Sebastian Henke, Niclas Rotering ja Stefan Tenhagen (WWU), kes koostasid unustamatu disainiprojekti koos korduvate parenduste ja kohandustega. Samuti täname: Hugo Vivier (RIKKA), Santiago Duque (Square­clouds Design) ja eriti Uwe Wältring, Eske Lübbers ja Fabian Holtrup (GUCC grafik & film), kes pakkusid suurepäraseid ideid ja aitasid disaini tulemusi professionaalselt lihvida.

See periood DRIVER+ projekti käivitamisest 2014. aasta mais kuni käsiraamatu praeguse versiooni avaldamiseni 2020. aasta veebruaris on paljude jaoks meist olnud muljetavaldav, õpetlik ja töörohke, täis õppimist, kogemist ja arengut. Kirjutamisseansid, disainitöötoad, pingelised arut­elud ja pidev mõttevahetus on sillutanud tee käsiraamatu küpsemale versioonile, mida me rõõmuga jagame, lootuses et see pakub stimuleerivat lugemist.

Oleme nüüd aru saanud, et teekond on alles algamas. Loodame siiralt, et lugejad ja TGM-i tulevased rakendajad naudivad oma kogemust ja mõistavad, et see käsiraamat on elav dokument, mis kasvab ja areneb iga järgmise Trial-õppusega. Oleme sügavalt tänulikud, et saime DRIVER+ projektiga sõna otseses mõttes koos rännata.

 

TGM-i käsiraamatu toimetajad

Chiara Fonio
Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus
Adam Widera
Münsteri Ülikool, 
kriisireguleerimise kompetentsikeskus ERCIS