See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

TGM-i hindamisfaas aitab teil leida need tulemused, mida otsisite. Kas operatsiooni üldtulemus muutus pärast uue lahenduse sisseviimist? Mida see muutus teie organisatsiooni jaoks tähendab? Mis võivad olla teie vaadeldud mõju põhjused? Kuidas neid tulemusi oma kriisireguleerimise korralduse parandamiseks ja toetamiseks ära kasutada?

Peamine eesmärk on analüüsida kogu andmestikku ja vaatlusi, mis te õppuse Trial käigus kogusite. Selleks tuleb esmalt kõik kogutu üle kontrollida ja puhastada. Järgmine etapp on tulemuste töötlemine, et tuvastada lahendus(t)e sisseviimisega tekkinud muudatus. Tõlgendamine toimub õppuse Trial tulemuste, kriisireguleerimise ja lahenduse mõõtmete sünteesimise ajal. 

Tegelik analüüs toimub siis, kui olete püüdnud kõiki eri allikaid ja vaatlusi tõlgendada. Samas on oluline ka dokumenteerimine ja teadmusbaaside uuendamine. Me alustame Lessons Learned Library (L3) uuendamisest, mis annab teile ka lisainfot teie leidude kohta. Seejärel tuleb uuendada ka DRIVER+ üleeuroopalist katsestendi, et teised kriisireguleerimise praktikud saaksid teie kogemustest õppida. CMINE (Crisis Management Innovation Network Europe) leiab need struktureeritud vormis teadmusbaasist, mida te ka ise ettevalmistusfaasis kasutasite. Lisaks saab tänu teie poolt läbi katsetatud lahenduste tulemustele kasvada ka lahenduste portfell (Portfolio of Solutions, PoS). Ning ilmselgelt ei oota teie õppuse Trial aruannet ja tulemusi mitte üksnes CMINE sisemised üksused, vaid ka välised partnerid.