Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Ett av målen med DRIVER+ är att utveckla en europeisk testbädd för kompetensutveckling inom krishantering. Testbädden består av fysisk, metodologisk och teknisk infrastruktur för systematiskt genomförande av försök och utvärdering av lösningar i en lämplig miljö. I projektets sammanhang innebär ”en lämplig miljö” en testmiljö där man prövar lösningar med hjälp av strukturerade, heltäckande och ömsesidiga metoder för lärande.

Försök med DRIVER+ har genomförts på fyra olika platser i Europa:

  • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej (SGSP) – i Warszawa, Polen
  • Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR) of VALABRE – i Aix-EnProvence, Frankrike
  • Veiligheidsregio Haaglanden - Säkerhetsregionen Haag – i Haag, Nederländerna
  • Erzberg-Trainingszentrum vid Österrikiska Röda Korset – i Erzberg, Österrike

Visionen med DRIVER+ är att skapa en pan-europeisk arena av virtuellt sammankopplade anläggningar och krislaboratorier (så kallade Centres of Expertise) där användare, lösningsleverantörer, forskare, lagstiftare och medborgare tillsammans och kontinuerligt kan göra framsteg med nya metoder eller lösningar på framväxande problem. Dessa Centres of Expertise blir platser för förvaltning och service av DRIVER+-produkterna. De kommer att fungera som huvudsakliga kontaktpunkter på nationell/regional nivå för alla aktörer inom samhällssäkerhet som är intresserade av att använda en eller flera av DRIVER+-produkterna. På så sätt får aktörerna hjälp med kompetensutveckling och innovationsstyrning. Detta säkerställer att lokala organisationer lätt kan få tillgång till sådana produkter och att de också får vägledning och stöd när det gäller att använda dem. Centres of Expertise går att hitta och kontakta genom en särskild grupp på webbplatsen för Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE): www.cmine.eu/topics. Nätverket är inte bara avsett att främja innovation inom samhällssäkerhet utan också att bygga en gemensam kultur inom och en delad förståelse av krishantering i hela Europa.

Szkoła GłÓwna
Służby Pożarniczej

Brandförsvarets
högskola

Det polska brandförsvarets högskola (SGSP) är ett statligt tekniskt universitet under ledning av inrikesministern och har en historia som sträcker sig nästan hundra år tillbaka. Skolan består av två fakulteter: Civilskyddsteknik (som omfattar ämnen som kris- och riskhantering, civilskydd, civil nödplanering och -samordning, intern säkerhet, CBRN, CIMIC, räddning och logistik m.m.) och brandskyddsteknik (som omfattar ämnen som brandteknik, brand- och räddningsinsatser, ledning och kontroll, insatsledning m.m.)

Förutom att SGSP är ett universitet är det också en operationell enhet under det statliga brandförsvaret och har en egen professionell brandstation samt utgör en nationell räddningsreserv som vid en större katastrofkan utplaceras i hela landet av generaldirektören för civilskydd.

För att kunna bedriva en så effektiv utbildning som möjligt har SGSP inte bara en mycket bra IT-infrastruktur, som är inriktad på didaktiskt och administrativt arbete, utan också en övningsplats med möjligheter till olika live-simulerade scenarier (bl.a. sökning och räddning i städer och vattenräddning.).

 

Kontakt

Prof. Dr. Marcin M. Smolarkiewicz
Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa, Polen

+22 (0) 561 7569
marcin.smolarkiewiczprojectdriver.eu
www.sgsp.edu.pl

Entente pour de
La Forêt Méditerranée

Valabre

Valabre är en statlig organisation som arbetar med att skydda skog och miljö mot brand. Organisationen samordnar det arbete som utförs av de 14 departement som påverkas mest av skogsbränder i södra Frankrike inom fyra regioner – Provence Alpes Côte d’Azur, Occitanie, Corsica, och Auvergne-Rhône-Alpes – för att släcka skogsbränder.

Skolan för specialutbildning av brandmän (ECASC) utgör en av avdelningarna inom organisationen VALABRE. På skolan används olika pedagogiska metoder, inklusive simulering, särskilt vid den nya anläggningen Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR). CESIR är en anläggning som är särskilt inriktad på virtuella simuleringsmiljöer och har ett område på 600 m² som är fullt anpassningsbart för vilken organisation som helst. Det finns ett konferensrum med 150 platser och skärmar för flera olika källor. Flera möteslokaler och klassrum är också tillgängliga.

CESIR använder simuleringsfunktioner där deltagarna kan fördjupa sig i ett virtuellt scenario. Tack vare att det finns många rum kan scenarier planeras med många olika aktörer från fältpersonal till högre chefer. Rummen är anslutna till varandra via internet och radiokommunikation.

 

Kontakt

Frédérique Giroud
Domaine de Valabre
13120 Gardanne, Frankrijk

+33 (0) 4 4260 8683
frederique.giroudprojectdriver.eu
www.valabre.com

VEILIGHEIDSREGIO
HAAGLANDEN

SÄKERHETSREGIONEN
HAAG

Säkerhetsregionen Haag har till uppgift att säkerställa en säker levnadsmiljö för alla i området i och omkring staden Haag (405 km²). Det är en kombinerad myndighet som består av regionens nio kommuner, Haags polismyndighet, det regionala brandförsvaret och organisationen för vårdinsatser (GHOR). Räddningstjänsterna, deras gemensamma ledningscentral och de nio kommunerna samarbetar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan med gemensamt ansvar för säkerhet och vård inom säkerhetsregionen Haag.  

Säkerhetsregionen Haags anläggning är också ett kompetenscentrum för XVR. Säkerhetsregionen Haag har med andra ord stor erfarenhet av simulering. Här ger man stöd till deltagarens fördjupning i ett scenario på bästa möjliga sätt. Dessutom finns stöd för en stark IT-struktur där alla möjliga slags försök och tester kan upprättas i bordsmiljö.

 

Kontakt

André de Rond
Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag, Nederländerna

+31 (0) 6 2181 4673
andre.derondprojectdriver.eu
www.vrh.nl

Erzberg-
Trainingszentrum

Österrikiska Röda Korset

Österrikiska Röda Korset (AT-OeRK) är en ideell organisation som bygger på österrikiska Röda Korset-lagar. Organisationen styrs av Röda Kors-rörelsens grundläggande principer och utövar sina humanitära aktiviteter med hjälp av volontärer och anställda. Genom sin verksamhet siktar AT-OERK på att hjälpa samhällets mest utsatta, såväl på nationell som internationell nivå. I Österrike har AT-OERK ett nätverk av omkring 57 000 volontärer och 8 300 anställda, och på huvudkontoret finns omkring 500 medarbetare. AT-OERK är Österrikes medlem i den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. AT-OERK har i uppdrag från myndigheter på alla nivåer (distrikts-, regionala och nationella) att sköta ledning och kontroll vid sjukvårdsmässiga och psykosociala nödsituationer. Inom området civilskydd tillhandahåller AT-OERK följande tjänster till allmänheten – enligt lag – över hela Österrike: Nödsjukvård, ambulanstjänster, utryckningstjänster, humanitär katastrofhjälp, psykosocialt stöd, första hjälpen-utbildning för invånarna och utbildning av ambulanspersonal, relevanta forskningsaktiviteter. AT-OERK är den största leverantören av akutsjukvård i Österrike. Organisationen är en mycket aktiv aktör inom civilskydd i Europa (utbildning, övningar, uppdrag, kommittéer, expertutbyten osv.) och har en stark bakgrund inom projektarbete på internationell, europeisk (inklusive Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration) och nationell nivå som såväl samordnande som deltagande mottagare (över 50 samfinansierade projekt under de senaste fem åren)

 

Kontakt

Camilo Palacio Ramirez
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wien, Österrike

+43 (0) 1 5890 0137
camilo.palacioprojectdriver.eu
www.roteskreuz.at