This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Uitvoeringsfase
in Frankrijk

Conform de Trial Guidance Methodology werd de uitvoeringsfase onderverdeeldin twee sparte Dry Runs en de werkelijke Trial zelf.

Dry Run 1
Dry run 1 richtte zich op de technische aspecten van de verschillende geselecteerde oplossingen en training voor de betrokken deelnemers. Het werd ook gebruikt om het evaluatieproces verder vorm te geven en om het scenario af te ronden in afwachting van dry run 2.

Dry Run 2
Dry run 2 is de repetitie voor de trial zelf en wordt gebruikt om de eindgebruikers en potentiële belanghebbenden te ontmoeten. De vergadering werd ook gebruikt om de gebruikers te trainen in de oplossingen.  

Dry run 2 had de volgende doelstellingen:

  • Training van eindgebruikers voor oplossingen.
  • Het scenario met eindgebruikers testen.
  • Het gegevensverzamelingsplan testen.

Uitvoering van trial
De trial werd georganiseerd in zes opeenvolgende sessies (behalve E en F, die parallel werden uitgevoerd), zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De activiteiten van trial 2 werden in de loop van één week uitgevoerd:

  • Maandag stond in het teken van de laatste voorbereiding inclusief inzet van de oplossingen en aanpassing van het platform.
  • Dinsdag stond in het teken van het informeren van deelnemers en hen te trainen in het gebruik van de oplossingen, of de verantwoordelijkheden van een waarnemer.
  • Woensdag stond in het teken van trialsessies.
  • ​​​​​​​Donderdag stond in het teken van trialsessies en debriefing.
  • Vrijdag werd gebruikt voor interne debriefings en evaluatie van de TGM/Test-bed Technical Infrastructure door leden van de Trialcommissie (TC).