This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Evaluatiefase
in Frankrijk

Dit voorbeeld toont een fragment van de tijdens trial Frankrijk verkregen resultaten. In lijn met de eerder gepresenteerde voorbeelden van deze trial zullen hier slechts enkele inzichten worden gegeven in de eerder gepresenteerde tekortkoming, etc.

De belangrijkste resultaten met betrekking tot de Trialdimensie bevestigden dat het aantal, de achtergrond en de inzet van de deelnemers de trial adequaat ondersteunden. Het scenario en de gesimuleerde omgeving werden realistisch genoeg geacht voor de onderdompeling van de crisisprofessionals. Het werd echter duidelijk dat er op het gebied van opleiding en training nog ruimte is voor verbetering. Met dit resultaat van de Trial-dimensie is rekening gehouden door de andere dimensies te analyseren.

De belangrijkste resultaten met betrekking tot de Oplossingendimensie gaven aan dat de innovatieve oplossing de verwachte functies bood en meestal werd beschouwd als eenvoudig te gebruiken. Uit de feedback van de crisisprofessionals bleek echter dat het ervaren voordeel aanzienlijk varieerde voor verschillende soorten crisis- en inzetomstandigheden. Hier werd de ISO 9241-11–norm inzake bruikbaarheid gehanteerd.

De belangrijkste resultaten in de crisismanagement dimensie waren dat de aan een trial onderworpen oplossingen bijdroegen aan tijdwinst voor specifieke processen (met name bij de waarschuwing), het verbeteren van de nauwkeurigheid van uitgewisselde informatie (met name locaties). Als gevolg daarvan leverde een vermindering van het  

het aantal verzoeken om informatie naar aanleiding van misverstanden, tijdwinst op.

Bovenstaande beoordeelde oplossing was eenvoudig in het gebruik en bleek zeer geschikt voor meldkamers (strategische organisaties of hulpverleners voor minder spoedeisende diensten). De oplossing werd geëvalueerd door negen crisisprofessionals die aan de trial deelnamen. Hoewel de bruikbaarheid door de crisisprofessionals als hoog werd beoordeeld, rapporteerden ze niet allemaal grote voordelen. De radardiagrammen die zijn gebaseerd op de gemiddelden van deelnemersvragenlijsten, tonen gemiddelde waarden voor de meeste dimensies, maar de werkelijke beoordelingen varieerden sterk tussen de verschillende rollen binnen de trial. Bijvoorbeeld het verdubbelen van radioberichten met logboekregistraties verlaagde het voordeel voor meer operationele rollen, terwijl anderen profiteerden van uitgebreid gebruik van de logmogelijkheden en geautomatiseerde situatierapporten waamee tientallen e-mails konden worden vervangen. Dit moet natuurlijk worden gezien in de context van de Franse doctrine, die gewend is aan radio. De evaluatie in de sociaal-culturele context van de deelnemende organisaties plaatsen is de sleutel tot het trekken van geldige conclusies.