This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Voorbereidingsfase
in Nederland

Net als bij de andere twee trials werden er twee dry runs en de daadwerkelijke trial uitgevoerd zoals gedefinieerd in de planningsfase.  

Technical Integration Meeting (TIM)
De trialcommissie, vertegenwoordigers van de geselecteerde oplossingsleveranciers en crisisprofessionals uit verschillende disciplines, kwamen voor het eerst bijeen op het VRH-terrein in Den Haag. Deze vergadering was bedoeld om elkaar te leren kennen, het scenario/de baseline te valideren, de oplossingen en hun mogelijke integratie - technisch en inhoudelijk - te leren kennen en de ontwikkeling van de innovatielijn te starten.

Dry Run 1
Tijdens dry run 1 werden alle deelnemende oplossingen opgezet, aangesloten op de testomgeving en getest in een technische play-through op basis van sequentie- en workflowdiagrammen. De behoeften aan veranderingen en openstaande problemen werden geïdentificeerd en tevens werd de training voor oplossingen voor dry run 2 en de trial gepland. Wat het scenario betreft werden alle trialdeelnemers geïnformeerd over het script. De haalbaarheid van het spelen van het scenario in tabletopvorm op basis van zogenaamde 'swimming lanes' werd nagegaan, evenals de behoeften aan veranderingen die werden vastgesteld. Op trialmanagementniveau werden alle deelnemers getraind. Er werd een eerste gereedheidsreview uitgevoerd van de uitvoering van de trial. De planning van dry run 2 en de trial werd opgezet.

Dry Run 2
De belangrijkste doelstellingen van dry run 2 waren de laatste controles van de opstelling van de oplossingen, hun testomgevingsconnectiviteit en de trainingen van zowel de crisisprofessionals als de waarnemers. Er werd een repetitie van alle trialsessies uitgevoerd om het scenarioscript te valideren. De interviews voor de baseline werden uitgevoerd.

Op trialmanagementniveau werden uiteindelijk de faciliteit, de hele opstelling, de rollen en verantwoordelijkheden gecontroleerd. De laatste voorbereidingen voor de trial werden geïdentificeerd.

Uitvoering van trial
De uitvoering van de trial werd voltooid in vijf dagen. De eerste dag was een voorbereidingsdag waarop de complete setting werd opgezet en getest. Op de tweede dag werden alle trainingen voor zowel de crisisprofessionals als de waarnemers gegeven. Dag 3 en 4 waren de daadwerkelijke uitvoeringsdagen van de innovatielijn. Op de ene dag vond de play-through plaats van de twee blokken van de dreigingsfase, op de andere dag die van de twee blokken van de gevolgenfase. De laatste dag was gepland voor debriefing en evaluatie. In totaal namen 145 mensen deel aan de trial, gegroepeerd in hulpverleners, waarnemers, oplossingsleveranciers, leden van de trialcommissie, trialondersteunend personeel, consortiumleden en bezoekers.