Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Risktabell

Hur motverkas risker?

Innan ni dyker djupare in i TGM kanske ni vill läsa om några av de risker som kan uppstå vid ett försök. Riskerna är inte tagna ur luften – vi har praktisk erfarenhet. I risktabellen hittar du riskerna ordnade efter ämne, tillsammans med en förklaring och tänkbara avhjälpande åtgärder. Ni kanske själva kan komma på några som är ännu bättre, men vi ber er ändå att ta en stund till att titta igenom tabellen.

LADDA NER PDF