Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Handboken för Trial Guidance Methodology (TGM) är en gemensam prestation av hela DRIVER+-konsortiet. Projektet DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr. #607798.

Först och främst vill vi tacka vår projektansvarige, Guillaume Lapeyre, vårt granskningsteam från EU-kommissionens genomförandeorgan för forskning och DRIVER+ rådgivande kommitté, för att de har förtroende för den grundläggande metoden och kontinuerligt bidrar med feedback och inlägg på ett högst relevant och konstruktivt sätt. Därtill förtjänar den interna granskningskommittén för DRIVER+ ett stort tack för sina alltid lägliga, noggranna och viktiga inlägg. Stort tack till Julia Zillies och Tim Stelkens-Kobsch (DLR, kvalitetschefer), Marcel van Berlo (TNO, teknisk samordnare), Peter Petiet och Marijn Rijken (TNO, projektchefer), David Lund (PSCE), Marcin Smolarkiewicz (SGSP), Rob Munro (ARTTIC) och Francisco Gala (ATOS). Det stora intresse som handboken har väckt glädjer oss stort, och vi vill också tacka våra ”frivilliggranskare” som har delat sina viktiga tankar med oss: Angela Schmitt (DLR), Anna Foks-Ryznar (SRC PAS), Edith Felix (Thales Group) och Tomasz Zwęgliński (SGSP). Vi har dessutom fått många uppmuntrande och mycket nyttiga kommentarer från parter utanför konsortiet. I och med att man haft ett iterativt tillvägagångssätt har handboken varit tillgänglig offentligt mellan mars och september 2019: Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla som har laddat ner handboken, i synnerhet de som har delat sin positiva och konstruktiva feedback med oss.

Handboken skulle inte finnas till om det inte vore för den metodologiska kärngruppens värdefulla bidrag, intensiva diskussioner och outtröttliga engagemang: Stort tack till Dirk Stolk, Kees van Dongen och Lisette de Koning från TNO, Konstanze Lechner och Alexander Scharn­weber från DLR, Stine Bergersen och Bruno Oliveira Martins från PRIO, Tom de Groeve och Funda Atun från JRC, Hanneke Vreugdenhil från HKV samt Nicola Rupp och Michael Middelhoff från WWU. Nu när hela den pan-europeiska testbädden i DRIVER+ finns inbäddad i metodiken vill vi också tacka alla medverkande för avsnitten som rör nätverk, verktyg och metoder: Georg Neubauer, Dennis Havlik, Drazen Ignijatovic och Gerald Lichtenegger från AIT, Cor-Jan Vermeulen och Job Verkaik från HKV, Agnese Macaluso och Niels van Wanrooij från ECORYS, Michael Löscher, Stéphanie Albiero, Andreas Seipelt, Laure Dodin, Marion Bonlieu och Myriam Ben Ammar från ARTTIC, Andrzej Adamczyk, Magdalena Karczewicz-Lamparska och Karolina Pieniowska från ITTI, Joanna Tymińska och Emil Wrzosek från SRC PAS, Thomas Obritzhauser och Ludwig Kastner från Frequentis, Frédérique Giroud och Alice Clemenceau från Valabre, Thomas Seltsam och Palacio Camilo från ARC, Marcin Smolarkiewicz och Tomasz Zwęgliński från SGSP, Andre de Rond och Regis Flohr från SRH, Steven van Campen, Maurice Sammels och Tinus Hendriks från XVR samt Erik Vullings från TNO.

Handboken skulle inte finnas till om det inte vore för den metodologiska kärngruppens värdefulla bidrag, intensiva diskussioner och outtröttliga engagemang: Stort tack till Dirk Stolk, Kees van Dongen och Lisette de Koning från TNO, Konstanze Lechner och Alexander Scharn­weber från DLR, Stine Bergersen och Bruno Oliveira Martins från PRIO, Tom de Groeve och Funda Atun från JRC, Hanneke Vreugdenhil från HKV samt Nicola Rupp och Michael Middelhoff från WWU. Nu när hela den pan-europeiska testbädden i DRIVER+ finns inbäddad i metodiken vill vi också tacka alla medverkande för avsnitten som rör nätverk, verktyg och metoder: Georg Neubauer, Dennis Havlik, Drazen Ignijatovic och Gerald Lichtenegger från AIT, Cor-Jan Vermeulen och Job Verkaik från HKV, Agnese Macaluso och Niels van Wanrooij från ECORYS, Michael Löscher, Stéphanie Albiero, Andreas Seipelt, Laure Dodin, Marion Bonlieu och Myriam Ben Ammar från ARTTIC, Andrzej Adamczyk, Magdalena Karczewicz-Lamparska och Karolina Pieniowska från ITTI, Joanna Tymińska och Emil Wrzosek från SRC PAS, Thomas Obritzhauser och Ludwig Kastner från Frequentis, Frédérique Giroud och Alice Clemenceau från Valabre, Thomas Seltsam och Palacio Camilo från ARC, Marcin Smolarkiewicz och Tomasz Zwęgliński från SGSP, Andre de Rond och Regis Flohr från SRH, Steven van Campen, Maurice Sammels och Tinus Hendriks från XVR samt Erik Vullings från TNO.

Tiden från att DRIVER+-projektet startade i maj 2014 och fram till utgivningsdatum för den nuvarande utgåvan av handboken i februari 2020 har för många av oss varit en imponerande, lärorik och intensiv resa av lärande, upplevelser och utveckling. Skrivarträffar, designseminarier, intensiva diskussioner och ett kontinuerligt utbyte har lagt grunden till en mogen version som vi är glada att dela med oss av, i hopp om att den kommer att utgöra stimulerande läsning.

Vi har kommit att inse att resan bara har börjat och hoppas uppriktigt att läsare och framtida användare av TGM kommer att ha glädje av upplevelsen och uppfatta handboken som en levande bok som både kan och kommer att utvecklas med varje försök. Vi är innerligt tacksamma över att – bokstavligen – ha fått följa med på denna resa med DRIVER+.

 

Redaktörer för TGM-handboken

Chiara Fonio
EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum
Adam Widera
Münsters Universitet, 
ERCIS Competence Center Crisis Management