Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Ni vill hitta en lösning som överbryggar ett förmågegap. Och ni vill ha giltiga data som stöd för resultaten. Därför har ni genomgått alla förberedande steg. Nu är det dags att genomföra försöket – och se till att fånga upp alla data!

Den första milstolpen i denna fas är Trial Integration Meeting (TIM). Vid TIM träffas för första gången användare, lösningsleverantörer och testbäddens medarbetare. Målet med mötet är att uppnå samstämmighet, så det handlar inte bara om teknik utan också om verklig försöksintegration.

Därefter följer två repetitioner, ”Dry Runs”, där man kan testa den tekniska utformningen och upprepa scenariot för att finjustera det. Använd också övningarna för att testa datainsamlingen. Faktum är att det här är den viktigaste delen. Kontrollera att alla data kan samlas in genom Test-bed Technical Infrastructure, genom lösningarna, genom observationer eller genom att ställa frågor till medspelarna på ett strukturerat sätt. Om man inte gör det kommer alla ansträngningar som gjordes i förberedelsefasen att vara förgäves.

Den stora finalen är själva försöket. Här ska alla data samlas in som behövs för att objektivt fastställa om en viss lösning kan överbrygga förmågegapet. Kanske kan den överbrygga förmågegapet bara delvis, kanske inte alls, eller så kanske den löser fler problem än bara det identifierade förmågegapet. I vilket fall som helst kommer man att kunna hitta bevis av något slag. Glöm inte att ha roligt och fira händelsen!