This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Een realistische beoordeling van
innovatieve sociotechnische
oplossingen mogelijk maken,
rekening houdend met verschillende
invloeden op de verzamelde gegevens
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

Trials hebben tot doel innovatieve sociotechnische oplossingen in een zo realistisch mogelijke omgeving te beoordelen om een ​​tekortkoming in crisismanagement te verhelpen. Dit leidt ertoe dat er rekening moet worden gehouden met drie verschillende dimensies: de crisismanagement dimensie, de Trial dimensie en de Oplossingen dimensie.  

De belangrijkste is de CM dimensie, want dit is het onderdeel waar we op zoek zijn naar nieuwe oplossingen die gevolgen hebben voor tekortkomingen. Hier kan de baseline (en innovatielijn) het meest nuttig zijn, omdat deze

het CM-proces weergeven met al zijn betrokken rollen, taken, processen, etc.

De volgende dimensie is de Trial dimensie, die betrekking heeft op de organisatie van de trial. Alles wat te maken heeft met het proefdraaien op een zeer 'praktische' manier maakt deel uit van deze dimensie. Dit kan de wifi-verbinding, het aantal deelnemers, elk mogelijk technisch probleem zijn.  

De laatste is de Oplossingen dimensie. Deze dimensie behandelt alle functionaliteiten, evenals de bruikbaarheid, van elke sociotechnische innovatie. Elke dimensie kan apart en ook in relatie tot de andere twee worden geanalyseerd. Aangezien het doel is om een ​​oplossing te beoordelen in relatie tot een tekortkoming in CM, is het erg belangrijk om te zien hoe dit (misschien zelfs negatief) werd beïnvloed door de Trial dimensie of de Oplossingen dimensie. Bijvoorbeeld: Het kan zijn dat een oplossing zeer goed in staat is om de tekortkoming in CM aan te pakken, maar tijdens de trial kan er zich een storing voordoen in het systeem als gevolg van een technisch probleem binnen de triallocatie (Trial dimensie). In dit geval kunnen de deelnemers niet het volledige potentieel van de oplossing waarnemen. Dit is erg belangrijk om te overwegen tijdens de analyse en evaluatie en om te onderzoeken hoe deze verstoringen de algehele opstelling en gegevensverzameling hebben beïnvloed.

De belangrijkste uitdaging hier is om uw trial zodanig op te zetten dat u elke dimensie afzonderlijk kunt meten, zodat u de punten kunt identificeren waarop ze elkaar beïnvloeden. Dit maakt het mogelijk om elk gegevenselement in zijn rechtmatige context te interpreteren. Binnen DRIVER+ werd de ISO 9241-11 geïdentificeerd als zeer nuttig bij de beoordeling van de Oplossingen dimensie. Deze norm bevat zaken als bruikbaarheid, vernieuwing, etc. Dit soort gegevens wordt meestal verzameld via speciale vragenlijsten, die worden ingevuld door de eindgebruiker van de oplossingen binnen de trial. Hier werd de Likert-schaal gebruikt en konden de deelnemers hun persoonlijke mening als open tekst toevoegen. 

Voor de Trial dimensie is ook gekozen voor het gebruik van vragenlijsten. Opnieuw werden de Likert-schaal en open tekst toegepast. De personen die deze vragenlijst moesten invullen, waren niet alleen de eindgebruikers van de oplossingen, maar iedereen die deelnam aan de trial (personeel, waarnemers, etc.). Verder stuurde het team voor externe samenwerking een vragenlijst naar de externe deelnemers en oplossingsleveranciers om specifieke gegevens te verzamelen over de trial-organisatie (die ook deel uitmaakt van de Trial dimensie).  

Het meest veeleisend is de opstelling voor de CM dimensie. Hier wordt een aanpak met gemengde methode aanbevolen: Tot nu toe werd gebruik gemaakt van gegevensverzameling via de Test-bed Technical Infrastructure en de oplossing (datalogs) en waarnemersbladen (Observer Support Tool). Houd er rekening mee dat u gegevens moet verzamelen uit zowel de oudere hulpmiddelen als de nieuwe innovaties - aangezien u streeft naar een vergelijkende studie (dit is alleen noodzakelijk als u nog geen geldige gegevens over incidenten uit het verleden of simulaties hebt). Merk ook op dat een menselijke waarnemer slechts een bepaalde hoeveelheid informatie in een bepaalde tijd kan zien en noteren. Het wordt afgeraden om hen tijdstempels te laten registreren. Ze moeten worden geselecteerd op basis van hun specifieke kennis en vervolgens worden gebruikt om specifieke CM-relevante artefacten waar te nemen.