This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

De Trial Guidance Tool
biedt ondersteuning bij
de implementatie van de
Trial Guidance Methodology
TRIALEIGENAAR
EVALUATIECOÖRDINATOR
CrisisbehEERSINGSCOÖRDINATOR
TECHNISCH COÖRDINATOR

over

waar DIT HULPMIDDEL
voor DIENT

De TGT is een webgebaseerde softwaretool die is ontwikkeld om trialeigenaren en crisismanagers op hoog niveau te ondersteunen bij de implementatie van de TGM tijdens de trialfasen.

Deze is rechtstreeks afgeleid van de TGM en zorgt dat aan de behoeften van de crisisprofessionals, samen met de trialdoelstellingen, wordt voldaan door de zes stappen te volgen die in de voorbereidingsfase zijn gedefinieerd. Met de TGT kunnen ook de resultaten van elke stap worden gevalideerd, zodat ze zoals beoogd worden gevolgd. Aangezien TGM van nature een complex onderwerp is, vereist een effectieve en succesvolle implementatie een systematische begeleiding. Het hulpmiddel voorziet hierin. De TGT is ook een kennisbank met de resultaten van het DRIVER+ systematisch literatuuronderzoek (SLR) en de lessen die uit eerdere trials zijn getrokken en voor toekomstig gebruik worden bewaard. TGT is het ultieme ondersteuningshulpmiddel in alle trialfasen voor toekomstige generaties crisismanagers. 

De TGT heeft tot doel de identificatie van operationele (reële) crisismanagementproblemen te vereenvoudigen door een lijst aan te bieden van vooraf gedefinieerde tekortkomingen die in de database zijn opgeslagen en die opnieuw kunnen worden gebruikt, of biedt ondersteuning bij het definiëren van nieuwe tekortkomingen. Elke tekortkoming is gerelateerd aan CM-functies die ook deel uitmaken van oplossingsbeschrijvingen, opgeslagen in de Portfolio of Solutions, waardoor integratie tussen de hulpmiddelen mogelijk is.

De TGT geeft voorbeelden van trialdoelstellingen en helpt de gebruikers bij het definiëren ervan. Het hulpmiddel biedt voorbeelden van 'do's' en 'don'ts' die in het verleden door ervaring zijn opgedaan, en helpt bij het formuleren van gestructureerde en pragmatische gegevensverzamelingplannen voor het evalueren van trialresultaten door ad-hoc-sjablonen te bieden. Het stelt gebruikers ook in staat om trialscenario's te formuleren en op te slaan in het hulpmiddel om in de toekomst op terug te kunnen komen.  

De TGT geeft voorbeelden van trialdoelstellingen en helpt de gebruikers bij het definiëren ervan. Het hulpmiddel biedt voorbeelden van 'do's' en 'don'ts' die in het verleden door ervaring zijn opgedaan, en helpt bij het formuleren van gestructureerde en pragmatische gegevensverzamelingplannen voor het evalueren van trialresultaten door ad-hoc-sjablonen te bieden. Het stelt gebruikers ook in staat om trialscenario's te formuleren en op te slaan in het hulpmiddel om in de toekomst op terug te kunnen komen.  

De zoek- en matchfunctie, gebaseerd op de taxonomie van CM-functies, is ontworpen om te helpen bij het identificeren van mogelijke oplossingen van eerder geïdentificeerde tekortkomingen die in een trial moeten worden aangepast. Daarnaast introduceert het hulpmiddel testgevallen die kunnen worden gedefinieerd en gedeeld tussen trials, om CM-professionals te helpen bij het vervullen van trialdoelstellingen en het beantwoorden van onderzoeksvragen. Trialeigenaren kunnen het hulpmiddel tegelijkertijd met hun teams gebruiken om hun samenwerking te verbeteren.  

De TGT slaat ook lessen op die van elke trial zijn geleerd en die kunnen worden gebruikt om een ​​gemeenschappelijk begrip van crisismanagement in heel Europa te bevorderen. Een pdf-exportfunctie is een van de kernfunctionaliteiten die het hulpmiddel biedt, waardoor gegevens rechtstreeks uit de TGT kunnen worden geëxtraheerd naar het Trial Action Plan. Geïntegreerde hulp begeleidt de gebruiker bij elke stap en biedt ondersteuning en voorbeelden voor wat er moet gebeuren. Op de lange termijn streeft de TGT ernaar systematische en begeleide procedures mogelijk te maken om potentieel innoverende oplossingen te beoordelen.