This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Ter verduidelijking van
alle omstandigheden
met betrekking tot de
tekortkoming OF HIATEN
3 uur + 1 dag
CrisisbehEERSINGscoördinator (leider)
CM-professionals

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

De tekortkoming is ingebed in een bepaalde context. Deze is verstrengeld met een reeks rollen, verantwoordelijkheden, situaties, apparatuur, etc. Om een sociaaltechnische oplossing te vinden die de tekortkoming verhelpt, moet u vaststellen wanneer deze zich precies voordoet. Dit gebeurt door de trialcontext weer te geven.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Deze stap bestaat uit twee taken: eerst moet u uw trialcontext identificeren en dan moet u uw "as-is-proces" weergeven door een baseline aan te maken.

Laten we eerst beginnen met uw 1) trialcontext.  

U vindt de trialcontextsjabloon in de Trial Guidance Tool. Hiermee kunt u belangrijke aspecten van uw trialcontext identificeren. Elke tekortkoming doet zich voor in een specifieke situatie. Deze situatie bestaat uit mensen, dingen, omstandigheden, etc. Verwar deze situatie niet met het scenario dat u later zult creëren. Het scenario zal bestaan uit een bepaald tijdstip, waarop de tekortkoming plaatsvindt - laten we zeggen: een regenachtige zaterdagmiddag in de zomer. Maar de tekortkoming doet zich waarschijnlijk ook voor op andere dagen, maar misschien alleen in regenachtige omstandigheden. Daarom doet u een brainstormsessie met uw crisisprofessionals - om te identificeren wat een ‘must-have' is om uw tekortkomingsscenario op te nemen en wat een 'can-be' is.  

Nu u uw vereisten kent, kunnen we beginnen met 2) het aanmaken van uw baseline.  

De baseline is een weergave van het as-is-proces dat alle rollen, acties en informatie-uitwisselingen omvat (inclusief de middelen waarmee ze worden uitgevoerd). U kunt een taal gebruiken die business process modeling notation (BPMN) wordt genoemd, maar u mag gerust een andere methode gebruiken als die beter bij u past.

De trialcontextsjabloon is te vinden in de Trial Guidance Tool.

Methoden

Brainstormen en bespreking,
visualiseren van processen en structuren,
baseline, societal impact assessment,
onderzoeksethiek

Hulpmiddelen
Input

Tekortkomingen, kennis van crisisprofessionals,
documenten met geleerde lessen,
ongevalmeldingen

Output

Trialcontext, baseline

Checklist
  • Trialcontextsjabloon gedownload
  • Trialcontextsjabloon besproken
  • Trialcontextsjabloon volledig ingevuld
  • Eerste baselineconcept weergegeven
  • De tekortkoming kan betrekking hebben op ethische kwesties (bijvoorbeeld CBRNe of onderwerpen gerelateerd aan gegevensprivacy). Geef dit aan in uw trialcontext.