This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Om specifieke
tekortkomingen en/of
problemen in capaciteit te
identificeren die u in uw
trial wilt aanpakken
2 dagen
CrisisbehEERSINGscoördinator (leider)
CM-professionals

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Het verschil tussen de huidige capaciteit en de capaciteit die noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van verschillende taken, is een 'tekortkoming in capaciteit'. Voordat u een trial opzet, moet u tijdens Stap Nul nadenken over de problemen waarmee u momenteel te maken hebt en de ideale situatie die u voor ogen hebt. Het identificeren van de tekortkomingen of hiaten in samenspraak met crisisprofessionals zal u helpen om relevante problemen in de trial aan te pakken.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Denk na over de huidige capaciteiten van de CM-organisatie waarin u werkt. U kunt bijvoorbeeld nadenken over sociaaltechnische operationele aspecten (gemeenschappelijke operationele beeldhulpmiddelen) of organisatorische processen (bijvoorbeeld de definitie van rollen en verantwoordelijkheden bij noodsituaties). Hoogstwaarschijnlijk zult u bij het overwegen van wat momenteel aanwezig is, zich ook richten op wat er ontbreekt of wat nog kan worden verbeterd. Er is een gestructureerde aanpak nodig om uw problemen te identificeren. Uw ervaring is natuurlijk uiterst belangrijk, maar is op zich niet voldoende. We raden u aan de tekortkomingen aan de hand van de volgende vier belangrijke methoden te prioritiseren:  

  • Bureauonderzoek. U kunt interne bronnen doorlopen
  • (bijvoorbeeld rapporten over oefeningen om behoeften en geleerde lessen te identificeren). 
  • Focusgroepen of gestructureerde interviews.  
  • Een gemengde aanpak: bureauonderzoek plus focusgroepen.  
  • Workshops. 

Om focusgroepen te organiseren hebt u een of meer moderators nodig die de bespreking leid(t)(en) tussen een groep mensen (crisisprofessionals). Het bureau-onderzoek kan een waardevolle input zijn voor een focusgroep, zodat relevante aspecten met betrekking tot tekortkomingen in capaciteit naar voren komen. 

Methoden

Workshops, focusgroepen,
interviews, baseline

Hulpmiddelen
Input

DRIVER+ CM-tekortkomingen

Output

Context-specifieke validatie
van DRIVER+ CM-tekortkomingen

Checklist
  • Uit 21 DRIVER+ tekortkomingen geselecteerde tekortkomingen
  • Met crisisprofessionals besproken tekortkomingen
  • Aanvullende tekortkomingen geïdentificeerd (optioneel)