This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Wspieranie techników we wdrażaniu
infrastruktury Test-bed Technical
Infrastructure oraz podłączaniu do niej
rozwiązań i symulatorów
Koordynator techniczny
Dostawcy rozwiązań

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Technicy zaangażowani we wdrażanie infrastruktury i konfigurowanie jej do danego Trialu mogą korzystać z następujących dodatkowych elementów i funkcjonalności:

  • Adaptery CIS i CSS są dostępne jako oprogramowanie otwarte (open source) w językach programowania Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js, Python i jako punkty końcowe REST. Rozszerzają one możliwości zwykłych łączników Kafka o funkcje specyficzne dla danego Trialu, takie jak impulsy (heartbeat), bezpośredni dostęp do czasu symulacji i kodowanie komunikatów. Dzięki adapterom, które można łatwo dostosować i wdrożyć, programiści mogą szybko łączyć rozwiązania, istniejące systemy i symulatory z CIS i CSS. Adaptery wyposażone są w standardowe schematy AVRO do wymiany danych, co oznacza, że nie ma potrzeby projektowania i programowania wymiany danych od zera. Każdy Trial może skorzystać z tego, co zostało już opracowane wcześniej, i na tej podstawie opracować własne elementy.
  • Usługa powtórki umożliwia wysyłanie chronologicznego stosu komunikatów (np. przetestowanie symulatora przesyłającego dane do rozwiązania). Interfejs użytkownika tematów Kafka przydaje się do kontrolowania komunikatów, które zostały wysłane. Za pomocą tego interfejsu użytkownika (UI) można pobierać i odtwarzać zarejestrowane komunikaty.
  • Infrastrukturę można dodatkowo wzbogacić za pomocą szeregu usług danych, takich jak obsługa dużych plików do wymiany dużych zbiorów danych między poszczególnymi rozwiązaniami, usługa WMS do konwersji nakładek map GeoJSON na bardziej powszechny format WMS, bramka do Twittera umożliwiająca konwersję komunikatów na tweety czy bramka pocztowa umożliwiająca konwersję komunikatów na e-maile i odwrotnie. Dostępna jest także usługa geofencing, która może uruchamiać komunikaty, gdy osoba lub symulowany podmiot wejdzie na dany obszar lub go opuści.
  • Infrastruktura Test-bed Technical Infrastructure działa na platformie wirtualizacyjnej Docker, która pozwala technikowi IT w prosty sposób wybrać potrzebne elementy infrastruktury i szybko zbudować jeden instalator dla całej infrastruktury przeznaczonej dla danego Trialu. Można tu znaleźć szereg kompletnych przykładów albo skorzystać z internetowego narzędzia do komponowania elementów. Tak stworzoną infrastrukturę można następnie łatwo wdrożyć w swojej organizacji lub w chmurze obliczeniowej (wówczas cała infrastruktura działa w chmurze i wszystkie podłączone elementy łączą się z nią za pośrednictwem Internetu).