See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Toetada tehnikuid uue TTI (katsestendi
tehnilise taristu) rakendamisel ning
lahenduste ja simulaatorite ühendamisel
Tehniline koordinaator
Lahendusepakkujad

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Taristu rakendamisega seotud tehnikutele, kes seda kindlaks õppuseks konfigureerivad, on saadaval järgmised lisakomponendid ja funktsionaalsused:

  • CIS-i ja CSS-i adapterid on saadavad avatud lähtekoodiga tarkvarana programmeerimiskeeltes Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js, Python ning ka REST-lõppsõlmedena. Otseligipääs simulatsiooni aja ja sõnumite kodeerimisele tavaliste Kafka liitmike võimendamiseks õppusespetsiifiliste funktsioonidega, nt südamelöögid. Nende lihtsalt kohandatavate ja rakendatavate adapterite abil saavad tarkvaraarendajad lahendusi, kehtivaid süsteeme ning simulaatoreid kiirelt CIS-i või CSS-iga ühendada. Adapteritega on kaasas standardsed AVRO skeemid andmevahetuse jaoks, mis tähendab, et andmevahetust ei ole vaja algusest peale välja mõelda ja arendada, vaid iga õppus saab kasutada juba varem välja arendatud lahendusi ning neid oma vajadustest lähtuvalt kohandada.
  • Taasesitusteenus võimaldab välja saata kronoloogilise sõnumite rea (nt lahendusele andmeid söötva simulaatori testimiseks). Lisaks on Kafka teemade kasutajaliides kasulik saadetud sõnumite ülevaatamiseks. Selles kasutajaliideses saab salvestatud sõnumeid alla laadida ja taasesitada.
  • Taristut saab täiendavalt rikastada erinevate andmeteenustega, nt suurte failide teenus suurte andmekogude jagamiseks lahenduste vahel, WMS-teenus GeoJSON-kaardikihtide teisendamiseks teistesse, tavalisematesse WMS-formaatidesse, Twitteri lüüs sõnumite teisendamiseks säutsudeks või e-posti lüüs sõnumite teisendamiseks e-kirjadeks ja vastupidi. Saadaval on ka geotarastuse teenus, mis võib käivitada sõnumite saatmise, kui mingisse alasse siseneb või sealt väljub mõni inimene või simuleeritud isik.
  • TTI töötab virtualiseerimisplatvormil Docker, mis võimaldab IT-tehnikul valida vajaminevaid taristukomponente ning ehitada kiirelt kogu õppusespetsiifilise taristu jaoks ühe installija. Siit võite leida mitmeid lõpetatud näiteid või siis võite kasutada hoopis veebipõhist koostajat. Seda taristut saab seejärel kasutada teie oma organisatsioonis või pilveteenuses (st kogu taristu töötab pilves ja kõik komponendid on sellega seotud interneti teel).