Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att ge stöd till tekniker som implementerar
Test-bed Technical Infrastructure och
ansluter lösningar och simulatorer
Teknisk samordnare
Lösningsleverantörer

om

vad verktyget
används till

För de tekniker som är inblandade i att installera infrastrukturen och konfigurera den för ett visst försök finns följande extrakomponenter och -funktioner tillgängliga:

  • CIS- och CSS-adaptrar finns tillgängliga som programvara med öppen källkod på programmeringsspråken Java, C#, JavaScript/TypeScript/Node.js och Python samt som REST-slutpunkter. De förstärker de vanliga Kafka-anslutningarna med försöksspecifika funktioner som hjärtslag, direkt tillgång till simuleringstid och meddelandekodning. Med hjälp av dessa adaptrar, som är enkla att justera och implementera, kan utvecklare snabbt sammankoppla lösningar, äldre system och simulatorer med CIS eller CSS. Med adaptrarna följer standardiserade AVRO-scheman för datautbyte, vilket innebär att datautbytet inte behöver utformas och utvecklas från början utan varje försök kan använda sådant som redan har utvecklats och bygga vidare på det för sina egna ändamål.
  • Genom återuppspelningstjänsten kan en kronologisk meddelandeuppsättning skickas ut (till exempel för att testa en simulator som matar information till en lösning). Användargränssnittet för Kafka-ämnena är dessutom användbart för att inspektera de meddelanden som har skickats. Inspelade meddelanden kan laddas ner i användargränssnittet och spelas upp igen.
  • Infrastrukturen kan vidare berikas med olika datatjänster, till exempel storfilstjänsten för delning av större datauppsättningar mellan lösningar, en WMS-tjänst för att konvertera GeoJSON-kartöverlagringar till det vanligare WMS-formatet, en Twitter-gateway för att omvandla meddelanden till tweetar eller en e-postgateway för att omvandla meddelanden till e-postmeddelanden och tillbaka. En tjänst för geofencing är också tillgänglig och kan utlösa meddelanden när en person eller simulerad person går in i eller ut ur ett område.
  • Test-bed Technical Infrastructure körs på virtualiseringsplattformen Docker. Därmed kan en IT-tekniker enkelt välja de infrastrukturkomponenter som behövs och snabbt bygga ett enda installationsprogram för hela den försöksspecifika infrastrukturen. Flera fullständiga exempel finns här, eller så kan man använda onlinekompositören. Denna infrastruktur kan sedan enkelt tillämpas i den egna organisationen eller i en molntjänst online (dvs. hela infrastrukturen kan köras i molnet och alla anslutna komponenter kopplas till den via internet).