This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Konfiguracja wymiany danych w CIS
i CSS, ustawienie ich zabezpieczeń oraz
monitorowanie gotowości technicznej
podczas realizacji TrialU
Właściciel TrialU
Koordynator techniczny
Dostawcy rozwiązań

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Narzędzie administratora jest konieczne do skonfigurowania warstw Kafka w CIS i CSS oraz bramek CIS–CSS, a także do skonfigurowania wszystkich adapterów wykorzystywanych przez rozwiązania, istniejący system, symulatory, narzędzie Trial Management Tool, narzędzie Observer Support Tool oraz narzędzie After-Action Review Tool, które są połączone z CIS lub CSS. Podczas przeprowadzania testów i realizacji Trialu narzędzie administratora zapewnia interfejs umożliwiający monitorowanie, czy wszystkie elementy są ze sobą dobrze połączone, określanie typów wykorzystywanych komunikatów oraz zapisywanie wszelkich błędów i ostrzeżeń. Kiedy na interfejsie użytkownika w narzędziu administratora wszystkie kontrolki świecą się na zielono, oznacza to, że połączenia między elementami systemu funkcjonują poprawnie.

Ponadto za pośrednictwem narzędzia administratora można także zabezpieczyć infrastrukturę poprzez stworzenie certyfikatów. Zastosowanie certyfikatów daje pewność, że tylko rozwiązania, systemy, symulatory i elementy posiadające certyfikaty mogą uzyskać dostęp do przeznaczonych dla nich warstw Kafka w przestrzeniach CIS i CSS. Dodanie certyfikatów bezpieczeństwa jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystania internetowej infrastruktury technicznej, np. kiedy oceniane jest rozwiązanie sieciowe lub jeżeli sieć IT platformy gospodarza jest narażona na podsłuchiwanie Trialu przez podmioty zewnętrzne.

TNarzędzie administratora zapewnia zdefiniowaną z góry konfigurację określającą zbiór rozwiązań, warstw i bramek, które mogą zostać wybrane. Oferuje ono również możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczeń dla platformy testowej, aby mogły się z nią łączyć wyłącznie upoważnione rozwiązania.