See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Konfigureerida andmevahetust CIS-is ja
CSS-is, seadistada nende turvalisus ja jälgida
õppuse elluviimise ajal tehnilist valmisolekut
Õppuse Trial omanik
Tehniline koordinaator
Lahendusepakkujad

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Haldustööriista on vaja Kafka kihtide konfigureerimiseks CIS-is ja CSS-is ning CIS-CSS-i lüüsides ning selleks, et konfigureerida kõik adapterid, mida kasutavad CIS-i või CSS-iga ühendumiseks kõik lahendused, kehtivad süsteemid, simulaatorid, Trial Management Tool, Observer Support Tool ja After-action Review tool. Testide tegemisel ja õppuse elluviimise ajal on haldustööriist liideseks, kust kontrollida, kas kõik komponendid on hästi ühendatud, määratleda kasutatavate sõnumite tüüpe ning koguda kokku kõik vead ja hoiatused. Kui kõik tuled on haldustööriista kasutajaliideses rohelised, siis on kõik komponendid hästi ühendatud.

Haldustööriistas saate te sertifikaatide loomise teel tagada lisaks ka taristu turvalisuse. Need sertifikaadid tagavad, et vaid sertifikaadiga lahendused, süsteemid, simulaatorid ja komponendid saavad ligipääsu neile mõeldud Kafka kihtidele CIS-is ja CSS-is. Turvasertifikaatide lisamine on eriti tähtis juhtudel, kus kasutatakse veebipõhist tehnilist taristut, näiteks veebipõhise lahenduse hindamisel või kui majutusplatvormi IT-võrgustik on haavatav õppusi pealtkuulvate väliste osapoolte suhtes.

Haldustööriist pakub eelmääratletud konfiguratsioone, mis sisaldavad juba määratletud lahenduste, kihtide ja lüüside komplekte, mille seast on võimalik valida. Samuti annab see võimaluse aktiveerida/inaktiveerida katsestendi turvalisust, nii et ühendada saab ainult volitatud lahendusi.