This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Configureer de gegevensuitwisseling
in de CIS en CSS om de beveiliging
hierop in te stellen en om de
technische gereedheid tijdens
de trialuitvoering te bewaken
Trialeigenaar
Technisch coördinator
Oplossingsleveranciers

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De admin-tool is noodzakelijk om de Kafka-layers van de CIS en CSS en de CIS-CSS gateways te configureren en om alle adapters te configureren die worden gebruikt door oplossingen, verouderde systemen, simulatoren, Trial Management Tool, Observer Support Tool en After-Action-Review Tool om te worden aangesloten op de CIS of CSS. Bij het uitvoeren van tests en tijdens het uitvoeren van een trial biedt de admin-tool een interface om te controleren of alle componenten goed zijn aangesloten, om de soorten berichten te specificeren die worden gebruikt en om alle fouten en waarschuwingen te verzamelen. Als alle lichten op groen staan in de gebruikersinterface van de admin-tool, zijn alle componenten goed aangesloten.

Bovendien kunt u via de admin-tool de infrastructuur beveiligen door certificaten aan te maken. Deze certificaten zorgen dat alleen de gecertificeerde oplossingen, systemen, simulatoren en componenten toegang hebben tot de voor hen toepasselijke Kafka-layers binnen de CIS en CSS. Het toevoegen van beveiligingscertificaten is vooral belangrijk in het geval er een online technische infrastructuur wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een webgebaseerde oplossing, of wanneer het IT-netwerk van het hostingplatform kwetsbaar is doordat de trial eventueel door externe partijen kan worden afgeluisterd.

De admin-tool biedt een vooraf gedefinieerde configuratie waarmee een reeks selecteerbare oplossingen, lagen en gateways kunnen worden gedefinieerd. Het hulpmiddel biedt ook de mogelijkheid om de beveiliging voor de testomgeving in/uit te schakelen, zodat alleen geautoriseerde oplossingen kunnen worden aangesloten