This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
Technisch coördinator
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
Technisch coördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De AAR-Tool registreert alle berichten die worden uitgewisseld tussen de oplossingen, verouderde systemen en simulatoren die zijn aangesloten op de Test-bed Technical Infrastructure en door componenten binnen de infrastructuur (bijvoorbeeld waarnemingen ingevoerd via de Observer Support Tool), met het doel om er later een analyse van de uitgewisselde gegevens mee mogelijk te maken tijdens de trial. Behalve dat het wordt gebruikt voor een post-analyse, wordt het ook gebruikt tijdens een trialuitvoering om de hoeveelheid en het soort gegevensuitwisseling te bewaken, om te controleren of alle gegevensuitwisselingen correct werken, om te controleren of de juiste gegevens worden uitgewisseld op het juiste moment tijdens de uitvoering van het scenario en om te controleren of waarnemingen worden opgeslagen.

Door alle formaten, bronnen en bestemmingen, allemaal gemarkeerd met tijdstempels, gedetailleerd te loggen kan het technisch personeel de berichten sorteren, filteren en inspecteren. De output van de berichtenregistratie kan worden bekeken in een lijst, op een tijdlijn of als een sequentiediagram. Hierdoor zijn er verschillende mogelijkheden voor een visuele analyse over welke componenten welke gegevens met elkaar hebben uitgewisseld.