See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Andmelogide ja vaatluste kogumine, säilitamine
ning hindamiseks kättesaadavaks tegemine
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

AAR tööriist logib kõik sõnumid, mis liiguvad TTI-ga ühendatud lahenduste, kehtivate süsteemide ja simulaatorite vahel, samuti taristu komponentide vahel (nt vaatlejate poolt tööriista Observer Support Tool kaudu sisestatud vaatlused), eesmärgiga võimaldada õppuse ajal vahetatud andmete hilisemat analüüsi. Lisaks sellele, et seda kasutatakse hilisemas analüüsis, kasutatakse seda ka õppuse elluviimisel, et jälgida andmevahetuse kogust ja tüüpi, et kontrollida, kas kõik andmevahetuelluviiminesed toimivad korralikult, kas õiged andmed liiguvad stsenaariumi käigus õigel ajal ning kas vaatlused salvestatakse.

Kõigi formaatide, allikate ja sihtkohtade üksikasjalik ja ajatemplitega varustatud logimine võimaldab tehnilisel personalil sõnumeid sortida, filtreerida ja üle vaadata. Sõnumilogi väljundit saab vaadata loendina, ajajoonena või järgnevusskeemina. Seetõttu saab mitmel viisil visuaalselt analüüsida, millised komponendid on vahetanud üksteisega milliseid andmeid.