This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Een webapplicatie om
één of meer scenario's
te maken en te beheersen
tijdens Uitvoering
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
Technisch coördinator

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Om oplossingen tijdens een trial te beoordelen, worden in de TMT door CM-experts en trialmedewerkers een of meer scenario's gemaakt. Elk scenario beheerst de simulatietijd (starten, stoppen, pauzeren) en specificeert wat er tijdens de trial gebeurt, zodat de oplossingen goed kunnen worden geëvalueerd en de trialdoelstellingen worden behaald. In een scenario kunnen meerdere storylines worden gemaakt, elk met een of meer 'injects', d.w.z. berichten aan simulatoren, oplossingen en rolspelers.

Tijdens de uitvoering van de trial beïnvloeden die berichten het scenario. De TMT kan bijvoorbeeld een bericht naar een verkeerssimulator sturen om een ​​incident op een bepaalde locatie te creëren, of deze kan een gemeenschappelijk waarschuwingsprotocolbericht naar een commandovoerings- en beheerapplicatie sturen. Bovendien kan de TMT berichten sturen naar rolspelers, zodat ze kunnen bellen of een niet-deelnemend commandocentrum kunnen spelen. Het trialpersoneel kan ook eerder of later (opnieuw) berichten sturen, wat een hoge mate van beheersing van de trial biedt.

Het aanmaken van een scenario in de TMT is te vergelijken met het aanmaken van een nieuw project. In plaats van een project te beheren door subprojecten, werkpakketten en taken te maken, bestaat een trialscenario (=> project) uit storylines (=> subprojecten), handelingen (=> werkpakketten) en 'injects' (=> aken, zoals een eenvoudig bericht). En terwijl u in een project middelen toewijst, wijst u in de TMT simulatoren, rolspelers en waarnemers toe (=> middelen).

Een scenario wordt gemaakt tijdens het voorbereiden van de trial en wordt uitgevoerd tijdens de trial. En net als een projectmanager die de volgorde van de taken tijdens de levensduur van een project beheerst, is het trialpersoneel ook in staat om de volgorde van 'injects'/berichten tijdens de levensduur van een scenario te beheersen. Zo kan in een scenario worden gespecificeerd dat in eerste instantie de waterstanden stijgen, vervolgens een dijk breekt en een overstroming plaatsvindt. Tegelijkertijd veroorzaakt een verkeersongeval een ammoniakwolk die een deel van de stad bedreigt. De output is een tijdreeks van berichten, bijvoorbeeld om een ​​simulator te instrueren om een ​​overstroming te starten, een rolspeler 112 te laten bellen of een waarnemer een oogje te laten houden op een bepaald gebruik van een oplossing.