This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

ZBIERANIE i przechowywanie rejestrów
danych i obserwacji oraz udostępnianie
ich na potrzeby ewaluacji
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator UCZESTNIKÓW
Koordynator techniczny

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Narzędzie AAR zapisuje w rejestrze wszystkie komunikaty wymieniane między rozwiązaniami, istniejącymi systemami oraz symulatorami podłączonymi do infrastruktury Test-bed Technical Infrastructure oraz przez elementy należące do infrastruktury (np. obserwacje wprowadzane za pośrednictwem narzędzia Observer Support Tool) w celu umożliwienia późniejszej analizy danych wymienianych podczas Trialu. Narzędzie AAR – oprócz wykorzystania go w działaniach ewaluacyjnych – podczas realizacji Trialu służy również do monitorowania ilości i rodzaju wymienianych danych, aby kontrolować, czy w odpowiednich momentach realizacji scenariusza wymieniane są poprawne dane oraz czy obserwacje są odpowiednio zapisywane.

Szczegółowe zapisywanie w rejestrach wszystkich formatów, źródeł i miejsc przeznaczenia – wraz ze znacznikami czasowymi – pozwala personelowi technicznemu sortować, filtrować i kontrolować komunikaty. Rezultaty zapisywania komunikatów w rejestrze można przeglądać w postaci listy, osi czasu lub schematu sekwencyjnego. To z kolei daje możliwość obserwacji pochodzenia i typu wymienianych danych w czasie rzeczywistym.