This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Wspieranie ustrukturyzowanego zbierania
danych za pomocą list kontrolnych
i kwestionariuszy dla
obserwatorów i innych uczestników
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator UCZESTNIKÓW
Koordynator techniczny
Obserwatorzy i praktycy

INFORMACJE o NARZĘDZIU

Przeznaczenie
narzędzia

Narzędzie Observer Support Tool rejestruje cyfrowo wszystkie obserwacje pochodzące od obserwatorów, aby umożliwić ich analizę w czasie trwania Trialu i po jego zakończeniu. Aby zoptymalizować zbieranie danych, różne zestawy kwestionariuszy mogą być uruchamiane dla różnych grup odbiorców w tym samym czasie.

Narzędzie OST składa się z aplikacji sieciowej dla obserwatorów, którą zwykle uruchamia się za pomocą tabletu. Dostęp do tej samej aplikacji jest także możliwy z poziomu przeglądarki na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu uczestnicy mogą np. wypełniać kwestionariusze, zaś koordynator ewaluacji może przygotować szablony obserwacji dostosowane do danego Trialu (listy kontrolne) oraz kwestionariusze. Ponadto serwer urządzenia pozwala zarządzać wszystkimi listami kontrolnymi i kwestionariuszami oraz rejestrować wszystkie odpowiedzi. Serwer jest połączony z narzędziem Trial Management Tool, by na jego polecenie móc uruchamiać określone zestawy kwestionariuszy. Wszystkie zebrane dane są następnie przesyłane do narzędzia After-Action Review w celach ewaluacyjnych.

Funkcje narzędzia Observer Support Tool w każdej fazie:

Faza przygotowawcza:

 • Definiowanie epizodów Trialu (tzn. części Trialu, w których spodziewane są różne zjawiska).
 • Definiowanie ról w ramach Trialu (np. obserwator w pomieszczeniu A, uczestnik typu B).
 • Definiowanie szablonów obserwacji (tj. list kontrolnych i kwestionariuszy) złożonych z jednego lub więcej pytań.
 • Przypisywanie szablonów obserwacji do ról i etapów Trialu.

Faza realizacji:

 • Definiowanie sesji zbierania danych podczas testowania, prób Dry Run lub Trialu poprzez tworzenie kont użytkowników i zapraszanie ich.
 • Przypisywanie użytkowników do ról.
 • Nadzór nad procesem zbierania danych.
 • Zmienianie epizodu Trialu ręcznie lub za pomocą narzędzia Trial Management Tool.
 • Wysyłanie aktualnie obowiązujących szablonów obserwacji i komunikatów do osób pełniących określone role (czyli do użytkowników).
 • Wyświetlanie statystyk użycia: ilości wprowadzonych odpowiedzi, wyświetlanie samych odpowiedzi.

Faza ewaluacji:

 • Eksportowanie odpowiedzi wprowadzonych do szablonów obserwacji do formatu CSV.
 • Przekazywanie odpowiedzi do narzędzia After-Action Review Tool.
 • Przeglądanie odpowiedzi.

Aby skonfigurować narzędzie OST, koordynator ewaluacji (i jego współpracownicy) muszą wprowadzić następujące dane wejściowe:

 • Wykaz epizodów Trialu.
 • Wykaz ról w Trialu, które będą korzystały z narzędzia OST (np. obserwator A, B, C oraz uczestnik 1, 2, 3).
 • Zestaw szablonów obserwacji (tj. listy kontrolne dla obserwatorów i kwestionariusze dla uczestników).
 • Informacje, w którym epizodzie Trialu należy wyświetlić określone szablony obserwacji.
 • Przypisywanie szablonów obserwacji do poszczególnych ról.
 • Konta użytkowników (np. użytkownik Jan Kowalski = rola obserwatora A).
 • Krótki opis Trialu.