See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Veebirakendus ühe või mitme
stsenaariumi loomiseks ja juhtimiseks
elluviimisfaasis
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Lahenduste hindamiseks õppuse Trial ajal luuakse TMT-s kriisireguleerimise ekspertide ja õppuse personali poolt üks või mitu stsenaariumi. Iga stsenaarium juhib simulatsiooniaega (start, stopp, paus) ja määratleb, mis õppuse Trial ajal juhtub, et lahendusi saaks õigesti hinnata ja õppuse eesmärke saavutada. Stsenaariumis saab luua mitu narratiivi, mis kõik sisaldavad üht või mitut sisendit, st sõnumeid simulaatoritele, lahendustele ja rollimängijatele.

Õppuse elluviimise ajal mõjutavad need sõnumid stsenaariumit. Näiteks saab TMT saata sõnumi liikluse simulaatorisse, et luua teatud kohas õnnetus, või saata ühine häire­protokolli sõnum käsu- ja juhtimisrakendusse. Samuti võib TMT saata sõnumeid rollimängijatele, et nad saaksid teha telefonikõne või mängida mitteosalevat juhtimiskeskust. Õppuse personal saab saata sõnumeid hiljem või varem, või neid uuesti saata, mis annab õppuse üle hea kontrolli.

Stsenaariumi loomist TMT-s saab võrrelda uue projekti loomisega. Aga selle asemel, et juhtida projekti alamprojektide, tööpakettide ja ülesannete loomise läbi, koosneb õppuse Trial stsenaarium (=> projekt) narratiividest(=> alamprojektid), vaatustest (=> tööpaketid) ning sisenditest (=> ülesanded, nt lihtne sõnum). a kui projektis määratakse ressursse, siis TMT-s määratakse simulaatoreid, rollimängijaid ja vaatlejaid (=> ressursse).

Stsenaarium luuakse õppuse Trial ettevalmistamise ajal ja viiakse ellu õppuse toimumise ajal. Ja nagu projektijuht kontrollib ülesannete järgnevust projekti toimumise ajal, saavad ka õppuse Trial töötajad juhtida sisendite/sõnumite järgnevust stsenaariumi toimumise ajal. Näiteks võib stsenaarium määratleda, et alguses veetase tõuseb, siis tamm puruneb ja algab üleujutus. Paralleelse näitena põhjustab liiklusõnnetus ammoniaagipilve, mis ohustab osa linnast. Selle väljundiks on sõnumite ajaline järgnevus, näiteks juhendab see simulaatorit, et algaks üleujutus, rollimängijat, et ta helistaks päästeteenistusse (112), või vaatlejat, et ta jälgiksteatud lahenduse kasutamise viisi.