See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Toetada andmete struktureeritud kogumist
õppuse ajal, kasutades vaatlejatele ja osalejatele
mõeldud kontrollnimekirju ja küsimustikke
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator
Vaatlejad ja praktikud

TEAVE

MILLES SEE ETAPP SEISNEB

OST (Observer Support Tool) salvestab kõik vaatlejate tähelepanekud digitaalselt, et neid saaks õppuse Trial ajal ja järel analüüsida. Tagasiside kogumiseks võimaldab OST osalejatel ja õppuse personalil ka kohe pärast õppuse (või selle osa) lõppu küsimustikke täita.

OST koosneb vaatlejate veebirakendusest, mida reeglina kasutatakse tahvelarvutiga. Sama rakendust saab kasutada ka laua- või sülearvuti või mobiilseadme brauseriga, näiteks saavad osalejad sel viisil täita küsimustikke ning hindamiskoordinaator saab ette valmistada õppusespetsiifilised vaatlusmallid (nt kontrollnimekirjad) ja küsimustikud. Lisaks töötab server, mis haldab kõiki kontrollnimekirju ja küsimustikke ning salvestab kõik vastused. Server on ühendatud tööriistaga Trial Management Tool, nii et õiged kontrollnimekirjad/küsimustikud on saadaval õigel ajal õppuse elluviimise käigus. Kõiki kogutud vaatlusi ja küsimustikke jagatakse seejärel AAR-iga (After-action Review Tool), nii et need on hindamise jaoks tsentraalselt salvestatud.

OST-i funktsioonid on igas faasis järgmised:

Ettevalmistusfaas:

 • Õppuse Trial episoodide määratlemine (st õppuse osad, kus oodatakse kindlaid nähtusi).
 • Õppuse Trial rollide määratlemine (nt vaatleja ruumis A, osaleja tüüp B).
 • Vaatlusmallide määratlemine (st kontrollnimekirjad ja küsimustikud), mis koosnevad ühest või mitmest küsimusest.
 • Vaatlusmallide määramine rollidele ja õppuse Trial etappidele.

Elluviimisfaas:

 • Andmekogumissessiooni määratlemine testimise, läbimängude või õppuse ajal, kasutajakontode loomise ja kasutajate kutsumise teel.
 • Kasutajate määramine rollidesse.
 • Andmekogumisprotsessi juhtimine.
 • Õppuse Trial episoodi muutmine kas käsitsi või TMT kaudu.
 • Antud ajahetkel kohalduvate vaatlusmallide ja sõnumite saatmine rollidele (st kasutajatele).
 • Näitamine, kui palju vastuseid vaatlusmallidele on kasutajate poolt sisestatud, ja nende vastuste näitamine.

Hindamisfaas:

 • Vaatlusmallidesse sisestatud vastuste eksportimine CSV-formaati.
 • Nende vastuste jagamine AAR-iga.
 • Nende vastuste läbivaatamine.

OST-i konfigureerimiseks peavad hindamiskoordinaator (ja tema kolleegid) andma järgmisi sisendeid:

 • Õppuse Trial episoodide loend.
 • Õppuse nende rollide loend, mis kasutavad OST-i (nt vaatlejad A, B ja C ning osalejad 1, 2, 3).
 • Vaatlusmallide komplekt (st vaatlejate kontrollnimekirjad ja osalejate küsimustikud).
 • Teave selle kohta, millises õppuse Trial episoodis tuleb kindlaid vaatlusmalle kuvada.
 • Vaatlusmallide määramine rollidele.
 • Kasutajakontod (nt kasutaja Jaan Tamm = rolli vaatleja A).
 • Õppuse Trial lühikirjeldus.