This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

EEN CrisisbehEERSINGSGEMEENSCHAP
OM INNOVATIE TE STIMULEREN
IN CrisismanAGEMENT EN
Rampenrisicoreductie
BELEIDSVORMERS
CrisisproFESSIONALS
NGO's/CSO's
MENSEN UIT DE SECTOR
WETENSCHAP
TRAINING EN ONDERWIJS
STANDAARDISATIE VERTEGENWOORDIGERS
Trialeigenaar

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

Het Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE) is een crisisbeheersingsgemeenschap die tot doel heeft innovatie te bevorderen en een gedeeld begrip te vergroten op het gebied van crisismanagement en rampenrisicoreductie in Europa. 

CMINE creëert een overkoepelend netwerk van belanghebbenden die actief zijn op het gebied van crisismanagement door bestaande projecten, netwerken en initiatieven met elkaar te verbinden. Zodoende vermindert CMINE fragmentatie op het gebied van crisismanagement, stimuleert het de ontwikkeling van ideeën en helpt het bij het identificeren van innovatieve oplossingen om de Europese weerbaarheid te verbeteren.

CMINE biedt leden een online en offline omgeving waarin zij actief met andere professionals in crisismanagement kunnen communiceren. Dit helpt hen om na te denken over huidige en toekomstige uitdagingen, terwijl het de acceptatie van onderzoek en innovatie door crisisorganisaties vergemakkelijkt. Er zijn diverse taakgroepen opgericht om de verschillende aanpakken te verkennen waarmee problemen kunnen worden aangepakt op specifieke gebieden van crisismanagement, namelijk overstromingen, bosbranden en vrijwilligersbeheer.

 

Het CMINE-platform is ontworpen als een flexibel hulpmiddel, die gezamenlijk kan worden bijgewerkt en informatie kan verspreiden. Het doel is om een ​​duurzaam pan-Europees platform te worden ter ondersteuning van alle professionals die betrokken zijn bij crisismanagement.

De belangrijkste principes en ambities van CMINE zijn:

  • Stimuleer interactie met meerdere belanghebbenden en tussen verschillende sectoren - Sluit u aan bij een gevarieerde groep belanghebbenden die actief zijn in crisismanagement, deel kennis en ideeën en werk samen om huidige en toekomstige uitdagingen op te lossen
  • Betrek leden door middel van een inhoudgestuurde aanpak - Profiteer van een gestructureerde, gemodereerde en open ruimte om ideeën te genereren en innovatie te stimuleren door interactie
  • Word een centrum voor innovatie op het gebied van crisismanagement in Europa - Ontdek belangrijke informatie zoals resultaten van onderzoeksprojecten en geavanceerde oplossingen voor crisismanagement en blijf op de hoogte van nieuws en gebeurtenissen met betrekking tot crisismanagement
  • Bied zichtbaarheid en netwerkmogelijkheden voor de crisismanagementgemeenschap - Laat uw resultaten zien (bijvoorbeeld door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten) om de zichtbaarheid van uw project te vergroten, en breid uw netwerken uit via onze deskundigen-database