See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

PRAKTILINE KOGUKOND, MIS EDENDAB
Kriisireguleerimise JA KATASTROOFIRISKI
VÄHENDAMISE VALDKONNA INNOVATSIOONI
POLIITIKAKUJUNDAJAD
PRAKTIKUD
MTÜ-d/KODANIKUALGATUSED
VALDKONNAS TÖÖTAVAD INIMESED
TEADUS
KOOLITUS JA HARIDUS
STANDARDISEERIMISE ESINDAJAD
Õppuse Trial omanik

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE, on praktikute kogukond, mille eesmärk on edendada innovatsiooni ning arendada ühiseid arusaamu Euroopa kriisireguleerimise ja katastroofiriski vähendamise valdkonnas. 

CMINE on katusvõrgustik huvigruppidele, kes tegutsevad kriisireguleerimise valdkonnas, sidudes kokku olemasolevaid projekte, võrgustikke ja algatusi. Seda tehes vähendab CMINE kriisireguleerimise valdkonna killustatust, soodustab ideede loomist ja aitab tuvastada innovaatilisi lahendusi Euroopa vastupanuvõime tõstmiseks.

CMINE on loonud oma liikmetele võrgukeskkonna ja võrguvälise keskkonna, kus on võimalik teiste kriisireguleerijatega aktiivselt suhelda. See aitab neil läbi mõelda praegused ja tulevased väljakutsed ning soodustada praktikute organisatsioonides teadustööd ja innovatsiooni. Määratud on eri töörühmad, mis tegelevad kriisireguleerimise erinevate valdkondade, näiteks üleujutused, metsatulekahjud ja vabatahtlike haldamine, jooksvate probleemide lahendamisega. CMINE platvorm on ehitatud paindliku tööriistana, mida on lihtne uuendada ja koostöö käigus teabega varustada. Eesmärgiks on muuta see jätkusuutlikuks üleeuroopaliseks platvormiks, mis toetaks kõiki kriisireguleerimise spetsialiste.

CMINE juhtpõhimõtted ja ambitsioonid on järgmised:

  • Soodustada mitmete huvigruppidega ja sektoriteülest suhtlemist – liituge mitmekesise grupiga, mille osalejad tegelevad aktiivselt kriisireguleerimisega, jagage teadmisi ja ideid ning tehke koostööd, et lahendada praeguseid ja tulevasi probleeme
  • Liikmete kaasamine sisupõhise lähenemise teel – kasutage ära struktureeritud, modereeritud ja avatud ruumi, et luua ideid ja soodustada innovatsiooni läbi suhtluse
  • Areneda Euroopa kriisireguleerimise innovatsiooni keskuseks – avastage olulist teavet, nt uurimisprojektide tulemused ja uusimad kriisireguleerimise lahendused, ning püsige kursis kriisireguleerimise uudiste ja sündmustega
  • Tagada nähtavus ja võrgustikes osalemise võimalused kriisireguleerimise kogukonnale – näidake oma tulemusi (nt EL-i rahastusega uurimisprojektid), et parandada nähtavust, laiendades oma võrgustikke läbi meie ekspertide andmebaasi