This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW PROMUJĄCA
INNOWACJE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM i OGRANICZANIU RYZYKA KATASTROF
DECYDENCI
PRAKTYCY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO) /
ORGANIZACJE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
PRZEDSTAWICIELE BRANŻY przemysłowej
NAUKOWCY
PRACOWNICY SEKTORA SZKOLEŃ i EDUKACJI
PRZEDSTAWICIELE instytucji NORMALIZACYJNYCH
Właściciel TrialU

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Europejska sieć innowacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego – Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE) to wspólnota praktyków, której celem jest propagowanie innowacji i dzielenia się wiedzą w dziedzinie zarządzania kryzysowego oraz ograniczania ryzyka katastrof w Europie.  

CMINE tworzy rozległą sieć interesariuszy działających w dziedzinie zarządzania kryzysowego poprzez łączenie ze sobą istniejących projektów, sieci i inicjatyw. W ten sposób CMINE ogranicza rozdrobnienie podmiotów w sektorze zarządzania kryzysowego, promuje generowanie pomysłów i pomaga w identyfikowaniu nowatorskich rozwiązań, których celem jest poprawa odporności Europy na sytuacje kryzysowe.

CMINE zapewnia swoim członkom środowisko dostępne online i offline, które umożliwia aktywne kontakty z innymi specjalistami w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Dzięki niemu specjaliści mogą zastanowić się nad tym, jak stawić czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom. Jednocześnie środowisko to ułatwia prowadzenie badań i wdrażanie innowacji w organizacjach praktyków. Powołane zostały do życia różne grupy robocze, których zadaniem jest zbadanie metod rozwiązywania problemów w poszczególnych obszarach zarządzania kryzysowego, takich jak powodzie, pożary lasów i zarządzanie ochotnikami.

Platforma CMINE została opracowana jako elastyczne narzędzie, które łatwo można aktualizować i uzupełniać w toku współpracy. Docelowo ma ona stać się trwałą paneuropejską platformą wspierającą wszystkich specjalistów zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe.

Główne założenia i ambicje CMINE to:

  • promowanie kontaktów między wieloma interesariuszami i różnymi sektorami – stworzenie różnorodnej grupy interesariuszy działających w dziedzinie zarządzania kryzysowego, wymienianie się wiedzą i pomysłami oraz współpraca w rozwiązywaniu aktualnych i przyszłych wyzwań;
  • angażowanie członków dzięki podejściu opartemu na wartościowych treściach – korzystanie z ustrukturyzowanej, moderowanej i otwartej przestrzeni do generowania pomysłów i promowania innowacji poprzez wzajemne kontakty;
  • osiągnięcie statusu centrum rozpowszechniania innowacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego w Europie – udostępnianie kluczowych informacji, takich jak wyniki projektów badawczych i najnowsze rozwiązania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, a także informacji o aktualnościach i wydarzeniach w tym sektorze;
  • zapewnianie widoczności i możliwości nawiązywania kontaktów w społeczności specjalistów ZK – okazja na pokazanie swoich wyników (np. projektów badawczych finansowanych ze środków UE), podniesienie widoczności i rozbudowanie sieci kontaktów za pośrednictwem naszej bazy danych ekspertów.