This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Uitgebreide co-workingssjabloon
en checklist om een ​​Trial
te plannen en voor te bereiden.
Registreert inspanningen,
verspreidt beslissingen en helpt
bij het beoordelen van vorderingen
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
Technisch coördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

Het Trial Action Plan (TAP) speelt een belangrijke functie als trialplannings- en -voorbereidingsdocument. Het omvat alle gebieden die verband houden met de trialorganisatie en zal worden gebruikt om de inspanningen te registreren, beslissingen te verspreiden en de voortgang te beoordelen. Daarnaast functioneert het ook als een intern voortgangsrapportagedocument.

De fundamentele rol van het TAP is het faciliteren van gezamenlijke planning en het ondersteunen van een gecombineerde uitvoering. Het moet worden beschouwd als een ondersteuningshulpmiddel die het trialmanagement vergemakkelijkt. Het is bedoeld als een organisch document (document wordt voortdurend bewerkt en bijgewerkt door veel geautoriseerde mensen). Dit betekent dat het document voortdurend up-to-date is, in lijn met nieuwe beslissingen en acties die worden gerealiseerd tijdens de voorbereidingswerkzaamheden van de trialcommissie en andere betrokken belanghebbenden. Deze aanpak maakt het mogelijk alle belangrijke voorzieningen, conclusies en gevolgen van het werk te verzamelen. Het TAP fungeert op deze manier dus als een opslagplaats (ook een hulpmiddel voor coördinatie en delen van informatie) die beschikbaar is voor alle belanghebbenden.

Het document wordt geleverd in de vorm van een zelfbeschrijvende sjabloon met richtlijnen voor het invullen, die de gebruiker ook koppelt aan methodologische documenten. Bovendien ondersteunt het de toepassing van de TGM. Het bevat en citeert alle beslissingen van de Trialcommissie met betrekking tot de methodologische aspecten van de trialvoorbereiding. Dit omvat onder andere: beschrijving van tekortkomingen die zijn geselecteerd voor de trial, algemene en specifieke onderzoeksvragen waarop de trial antwoord zal geven, het oplossingsselectieproces en de resultaten ervan, aanvankelijk geïdentificeerde key performance indicators voor de evaluatie van geselecteerde oplossingen, gegevensverzameling, evaluatieaanpakken en statistieken en algemene scenarioformulering.

Het TAP omvat verschillende hulpmiddelen die het voltooiingsproces vergemakkelijken:

  • De uitvoeringsgids (waarin de logische opeenvolging van de voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de trial nauwkeurig wordt uitgelegd en de juiste volgorde van vorderingen wordt voorgesteld);
  • Overige instructies, checklists en tips voor updates.

Het plan wordt ondersteund door een trainingsmodule die is gemaakt als aanvulling op de TGM-module.

  • Collaboratieve, systematische werkruimte waarin beslissingen en acties kunnen worden gehost - document gericht op taak: voorbereiding en uitvoering van de trial
  • Geeft een overzicht van alle tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase door alle belanghebbenden in de trial verzamelde informatie in een beknopte vorm. Doet dienst als een centraal planningsdocument. Output: verzameling van gegevens in één gezamenlijk werkblad, gekoppeld aan alle trialgerelateerde documenten, dat gemakkelijk te gebruiken is.